Systematyka ważek

Poszczególne podrzędy, a w ich ramach rodziny, dalej rodzaje i wreszcie gatunki — uporządkowane tu zostały w kolejności podanej w książce K.-D. Dijkstry ilustrowanej przez R. Lewingtona „Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe”. Kursywą podane są wszystkie nazwy łacińskie, bez których nie sposób poruszać się w świecie przyrody. W końcu, podano nazwisko kreatora nazwy i rok, w którym tego dokonał. W nawiasach podano nazwisko kreatora wtedy, gdy ważka później została zaszeregowana do innego rodzaju, czy nawet rodziny. Bez nawiasu nazwisko kreatora podane jest wówczas, gdy kreator umieścił ważkę w tej pozycji w tabeli, w której znajduje się dziś. Jak widać nie tak wiele jest takich przypadków. Badania i dyskusje na ten temat trwają ciągle i zapewne możliwe są jeszcze dalsze zmiany. A jeśli mówimy o kreatorach nazw, pozwolę sobie na drobną dygresję — z pewnym zdumieniem stwierdziłam, że Karol Linneusz ważkom europejskim poświęcił tylko jeden (1758) rok ze swego długiego, jak na owe czasy i cennego życia.

Legenda
gatunki umieszczone w Czerwonej księdze
gatunki umieszczone na Czerwonej liście
gatunki objęte w Polsce ochroną prawną
link do strony opisującej dany gatunek
link do zestawienia cech danego rodzaju
link do zestawienia cech danej rodziny

 

                 
Domena Eukarionty Eucaryota
Królestwo Zwierzęta Animalia
Typ Stawonogi Arthropoda
Gromada Owady Hexapoda (Insecta)
Podgromada Uskrzydlone Pterygota
 
  Rząd Ważki Odonata
  Podrząd Równoskrzydłe Zygoptera
  Rodzina Świteziankowate Calopterygidae
  Rodzaj Świtezianka Calopteryx
  Gatunki Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens (Harris, 1782)      
  Świtezianka dziewica Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)      
  Rodzina Pałątkowate Lestidae
  Rodzaj Pałątka Lestes
  Gatunki Pałątka pospolita Lestes sponsa (Hansemann, 1823)      
  Pałątka niebieskooka (podobna) Lestes dryas Kirby, 1890      
  Pałątka południowa Lestes barbarus (Farbricius, 1798)      
  Pałątka mała Lestes virens (Charpentier, 1825)      
  Pałątka wielkoplama Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)      
Rodzaj Pałątka Chalcolestes  
  Gatunek Pałątka zielona Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)      
  Rodzaj Straszka Sympecma
  Gatunki Straszka pospolita Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)      
  Straszka syberyjska (północna) Sympecma paedisca (Brauer, 1877)    
  Rodzina Łątkowate Coenagrionidae
  Rodzaj Tężnica Ischnura
  Gatunki Tężnica wytworna Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)      
  Tężnica mała Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)      
  Rodzaj Nimfa Enallagma  
  Gatunek Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)      
  Rodzaj Łątka Coenagrion  
  Gatunki Łątka wczesna Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)      
  Łątka dzieweczka Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)      
  Łątka ozdobna Coenagrion ornatum (Selys, 1850)  
  Łątka zalotna Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)      
  Łątka halabardówka (stawowa) Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)      
  Łątka wiosenna Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)      
  Łątka zielona Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)
  Rodzaj Oczobarwnica Erythromma
  Gatunki Oczobarwnica większa Erythromma najas (Hansemann, 1823)      
  Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)      
  Oczobarwnica (łątka) jeziorna Erythromma lindenii (Selys, 1840)      
  Rodzaj Łunica Pyrrhosoma  
  Gatunek Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)      
  Rodzaj Iglica Nehalennia  
  Gatunek Iglica mała Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
  Rodzina Pióronogowate Platycnemididae
  Rodzaj Pióronóg Platycnemis  
  Gatunek Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)      
  Podrząd Różnoskrzydłe Anisoptera
  Rodzina Żagnicowate Aeshnidae
  Rodzaj Żagnica Aeshna
  Gatunki Żagnica jesienna Aeshna mixta Latreille, 1805      
  Żagnica południowa Aeshna affinis Vander Linden, 1820      
  Żagnica wielka Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)      
  Żagnica północna Aeshna caerulea (Ström, 1783)  
  Żagnica sina Aeshna cyanea (Müller, 1764)      
  Żagnica zielona Aeshna viridis Eversmann, 1836    
  Żagnica torfowa Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)      
  Żagnica torfowcowa Aeshna subarctica Walker, 1908    
  Rodzaj Żagnica Isoaeschna
  Gatunek Żagnica (żagiew) ruda Isoaeschna isoceles (Müller, 1767)      
  Rodzaj Husarz Anax
  Gatunki Husarz władca Anax imperator Leach, 1815      
  Husarz ciemny (mniejszy, jeziorny) Anax parthenope (Selys, 1839)      
  Husarz wędrowny Anax ephippiger (Burmeister, 1839)      
  Rodzaj Żagniczka Brachytron  
  Gatunek Żagniczka wiosenna (zwyczajna) Brachytron pratense (Müller, 1764)      
  Rodzina Gadziogłówkowate Gomphidae
  Rodzaj Gadziogłówka Gomphus
  Gatunek Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)      
  Rodzaj Gadziogłówka Stylurus
  Gatunek Gadziogłówka żółtonoga Stylurus flavipes (Charpentier, 1825)    
  Rodzaj Trzepla Ophiogomphus  
  Gatunek Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)    
  Rodzaj Smaglec Onychogomphus  
  Gatunek Smaglec ogonokleszcz (mniejszy) Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)      
  Rodzina Szklarnikowate Cordulegastridae
  Rodzaj Szklarnik Cordulegaster
  Gatunki Szklarnik leśny Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)  
  Szklarnik górski Cordulegaster bidentata Selys, 1843      
  Rodzina Szklarkowate Corduliidae
  Rodzaj Szklarka Cordulia  
  Gatunek Szklarka zielona Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)      
  Rodzaj Miedziopierś Somatochlora
  Gatunki Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)      
  Miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)      
  Miedziopierś północna Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
  Miedziopierś górska Somatochlora alpestris (Selys, 1840)
  Rodzaj Przeniela Epitheca  
  Gatunek Przeniela dwuplama Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)      
  Rodzina Ważkowate Libellulidae
  Rodzaj Ważka Libellula
  Gatunki Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758      
  Ważka płaskobrzucha Libellula depressa Linnaeus, 1758      
  Ważka ruda Libellula fulva Müller, 1764      
  Rodzaj Lecicha Orthetrum
  Gatunki Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)      
  Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum (Selys, 1848)      
  Lecicha mała Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)    
  Lecicha południowa Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)      
  Rodzaj Zalotka Leucorrhinia
  Gatunki Zalotka torfowcowa (wątpliwa) Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)      
  Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)      
  Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)    
  Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)    
  Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)    
  Rodzaj Szablak Sympetrum
  Gatunki Szablak czarny (szkocki) Sympetrum danae (Sulzer, 1776)      
  Szablak przepasany (górski) Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)      
  Szablak krwisty Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)      
  Szablak przypłaszczony Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)      
  Szablak żółty Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)      
  Szablak wędrowny (wiosenny) Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)      
  Szablak późny (podobny) Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)      
  Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)      
  Szablak południowy Sympetrum meridionale (Selys, 1841)      
  Rodzaj Szafranka Crocothemis  
  Gatunek Szafranka czerwona Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)      
  Rodzaj Pantala Pantala  
  Gatunek Nomadka żółtawa Pantala flavescens (Fabricius, 1798)