data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
12 IX 2022 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje


U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.


U W A G A ! Redakcja czasopisma Sekcji Odonatologicznej PTEnt „Odonatrix” uprzejmie zawiadamia o zmianie adresu e-mail. Aktualny adres redakcji — redakcja.odonatrix@gmail.com. Zachęcamy Autorów do przesyłania nam artykułów i notatek sporządzonych na podstawie Waszych obserwacji.

odonata.pl

WAŻNY KOMUNIKAT ! Zespół redakcyjny monografii „Ważki (Odonata) Polski” umieścił na stronie odonata.pl w zakładce Projekty — Komunikat nr 2 dotyczący nowych możliwości przekazywania danych oraz wykorzystania danych gromadzonych w innych formach. W komunikacie otrzymamy informację, w jaki sposób dane te przygotować i jak je przekazywać redakcji. Czas dostarczania danych do końca 2022 roku (czas ten może ulec wydłużeniu, o czym będziemy informowali na bieżąco).

 
 
12 IX 2022


Dziś w W Tomie 18 czasopisma „Odonatrix” ukazało się sprawozdanie naukowe pt. Ważki (Odonata) stwierdzone w Przemkowskim Parku Krajobrazowym podczas XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (16-19.06.2022 r.).

7 IX 2022

Olbrzymia rozbudowa strony ważki rudej Libellula fulva dzięki 16 zdjęciom wykonanym przez Roberta Łuczaka, a także jednej fotogtrafii starej, androchromatycznej samicy, którą zrobiła Mirosława Kalejta 19 sierpnia, a więc w późnym dla tego gatunku terminie.

6 IX 2022


Kolejną pracą zamieszczoną w W Tomie 18 czasopisma „Odonatrix” jest napisana przez Agnieszkę Tańczuk recenzja artykułu M. W. Kozłowskiego pt. „Polskie ważki” opublikowanego w numerze 8/2022 Wiedzy i Życie.

30 VIII 2022

W Tomie 18 czasopisma „Odonatrix” możemy zapoznać się z dwiema notatkami dotyczącymi występowania szklarnika leśnego we wschodniej Polsce:
1. KUZIORA P. 2022. Potwierdzenie występowania Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) w Lasach Janowskich
2. KALEJTA M., BUCZYŃSKI P. 2022. Nowe stanowisko Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordule- gastridae) w jego izolowanej wyspie areału w Puszczy Rominckiej.

24 VIII 2022

Na stronie Etapy życia ważki przybyły dwa zdjęcia Pawła Kuziory obrazujące nietypową śmierć trzepli zielonej — zatytuowane ważka w dybach. Podobną sytuację z żagnicą rudą sfotografowała też Ewa Rauner-Bułczyńska. Ponadto na tej samej stronie możemy zobaczyć jeszcze zdjęcie wykonane przez Marię Wiszniowską, na którym jest tężnica wytworna konsumowana przez parę pająków kwadrwtników, a także zdjęcie parki łątek dzieweczek w sidłach rosiczki pośredniej autorstwa Pawła Buczyńskiego.

17 VIII 2022

Szóstka Autorów zdjęć: Robert Adamiak, Paweł Buczyński, Mirosława Kalejta, Paweł Kuziora, Ryszard Orzechowski i Anna Rychła nadesłała swoje zdjęcia i opisy obserwacji, dzięki którym udało się rozbudować stronę smaglca ogonokleszcza Onychogomphus forcipatus, jednocześnie wykazując ciekawe miejsca jego występowania.

11 VIII 2022

Szanowni Członkowie Sekcji Odonatologicznej PTE,

Przewodniczący Sekcji Odonatologicznej PTEnt Adam Tarkowski i sekretarz Agnieszka Tańczuk, pragną zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu Sekcji w dn. 31 sierpnia (środa) o godz. 18:00.

Link do rozmowy wideo: https://teams.live.com/meet/9419838774397

W ramach spotkania Adam Tarkowski przedstawi relację z European Congress on Odonatology (ECOO 2022) w Słowenii.
W ten sposób chcielibyśmy zachęcić wszystkich do włączenia się dla stworzenia tradycji prezentowania Waszych badań, relacji, fotorelacji z podróży i wydarzeń przez Was zorganizowanych — na poważnie i na wesoło.

Pozdrawiamy serdecznie,     
Agnieszka Tańczuk i Adam Tarkowski.     

3 VIII 2022

Na stronie gadziogłówki pospolitej Gomphus vulgatissimus przybyło 5 zdjęć samców oraz 2 zdjęcia samicy autorstwa Roberta Łuczaka, a także zdjęcie umieszczone w dziale Zachowania rozrodcze, oraz na stronie Zachowania rozrodcze, przedstawiające tandem dwóch samców, które zrobiła Agnieszka Tańczuk.

27 VII 2022

9 pięknych zdjęć umieszczonych w galerii na stronie świtezianki błyszczącej Calopteryx splendens przedstawia przeobrażenie tej ważki. Autorem zdjęć jest Robert Łuczak.

22 VII 2022

Na stronie odonata.pl możemy już zapoznać się ze sprawozdaniem z XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE-nt, które odbyło się w dniach 16-19 czerwca 2022 roku w Piotrowicach w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.

20 VII 2022

W Tomie 18 czasopisma „Odonatrix” możemy przeczytać niezwykle ciekawą notatkę — Stanowisko oczobarwnicy jeziornej Erythromma lindenii (Sélys, 1840) nad Jeziorem Bnińskim w Błażejewku (Wielkopolska). Autorką notatki jest Amanda Zinkow.

13 VII 2022

Strona trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia bardzo się rozrosła, bo przybyło aż 16 nowych zdjęć — dziesięć autorstwa Pawła Buczyńskiego, trzy Agnieszki Tańczuk, dwa Mirosława Pielota i jedno Marka Mierzejewskiego.

6 VII 2022

1 czerwca 2018 r. nad jeziorem Bnińskim niedaleko Kórnika Amanda Zinkow obserwowała samca Erythromma lindenii obok niedużego pomostu. Lokalizacja stanowiska znajduje się poza dotychczas przyjmowaną granicą zasięgu występowania, a wskutek niedopatrzenia fakt ten umknął uwadze.

Na stronie husarza władcy Anax imperator przybyło 11 nowych zdjęć — trzy Agnieszki Tańczuk i osiem zrobionych przez Roberta Łuczaka. Ciekawe jest porównanie twarzy młodej i starej samicy.

28 VI 2022

Na stronie miedziopiersi żółtoplamej Somatochlora flavomaculata możemy zobaczyć 3 nowe zdjęcia Andrzeja Cieśli i 3 zdjęcia Roberta Łuczaka, a ponadto na stronie „Wasze obserwacje” możemy śledzić proces przeobrażenia tej ważki na 15 fotografiach Roberta Łuczaka.

19 VI 2022

Na stronie szklarnika leśnego Cordulegaster boltonii przybyło 7 nowych zdjęć, których autorami są: Paweł Kuziora, Leszek Matacz i Janusz Ratajczak.

15 VI 2022

Na stronie żagnicy rudej Aeshna isoceles możemy zobaczyć aż dziewięć nowych zdjęć. Wśród nich jedno Pawła Buczyńskiego, cztery Roberta Łuczaka, po jednym zdjęciu zrobili Krzysztof Napierała i Janusz Ratajczak, a dwa zdjęcia są autorstwa Marii Wiszniowskiej.

8 VI 2022

Na stronie żagnicy południowej Aeshna affinis możemy zobaczyć sześć nowych zdjęć tej ważki zrobionych przez Roberta Łuczaka oraz trzy zdjęcia larwy autorstwa Nikoli Góral.

1 VI 2022

W Tomie 18 czasopisma „Odonatrix” możemy zapoznać się z artykułem Krystiana A. Ołdaka — Ważki (Odonata) w pajęczych sieciach — przypadki z autostradowych stawów retencyjnych w powiecie mińskim (Polska środkowo-wschodnia).

Natomiast na stronie wazki.pl mamy dwie nowe fotografie młodziutkich larw autorstwa Nikoli Góral i pięć zdjęć młodych imagines zrobionych przez Roberta Łuczaka wzbogaciło stronę zalotki większej Leucorrhinia pectoralis.

25 V 2022

Na stronie żagniczki wiosennej Brachytron pratense przybyły trzy doskonałe zdjęcia głowy tej ważki zrobione przez Roberta Łuczaka oraz zdjęcie samicy autorstwa Mirosława Pielota.


Dziś obchodzimy Dzień Ważki

Z tej okazji życzymy Ważkom dobrej pogody, słonecznego lata i czystych akwenów,
a nam — ważkolubom dodatkowo wspaniałych obserwacji !


foto Robert Łuczak

18 V 2022

Paweł Buczyński opowiedział zdjęciami niespotykaną sytuację podczas przeobrażenia szklarek zielonych. Opowieść tę znajdziemy na stronie Wasze obserwacje, a ponadto na stronie „Etapy życia” w dziale Pasożyty, choroby, kalectwo i śmierć. Tam też umieściłam zdjęcie rzekotki polującej na łunice czerwone przysłane przez Marię Wiszniowską.

4 V 2022

Robert Łuczak zrobił dwa doskonałe zdjęcia makro głowy straszki pospolitej — patrz: Sympecma fusca, a jedno z nich jest zamieszczone również na stronie Budowa ważki w dziale głowa.

27 IV 2022

Dziś trzy piękne zdjęcia tegorocznych ważek zrobione w Zalesiu Kańskim na Lubelszczyźnie przez Agnieszkę Tańczuk. Zdjęcia te znajdują się na stronie straszki syberyjskiej Sympecma paedisca w działe zachowania rozrodcze.

6 IV 2022

Czasami zdarza się tak, że gdy oglądamy własne stare zdjęcia, natykamy się na niby zwyczajną fotkę, a po przyjrzeniu się bliżej nie wydaje się ona już taka zwyczajna. Tak właśnie przydarzyło się Markowi Miłkowskiemu. Zrobił zdjęcie samicy zalotki większej Leucorrhinia pectoralis i po prawie pięciu latach odkrył, że nie tylko ma ona nierozprostowane podczas przeobrażenia prawe przednie skrzydło, ale właśnie jest w trakcie wypróżniania, co świadczy o tym, że ważka ta musiała coś jeść, a więc nie tylko była zdolna do lotu, ale też do polowania. Stąd zdjęcie to umieszczam na stronie Etapy życia w dziale Pasożyty, choroby, kalectwo i śmierć oraz na stronie Procesy życiowe w dziale Defekacja.

26 III 2022

W Tomie 18 czasopisma „Odonatrix” możemy zapoznać się z nowym artykułem Krystiana A. Ołdaka — Ważki (Odonata) stawów retencyjnych przy obwodnicy autostradowej Mińska Mazowieckiego (Polska środkowo-wschodnia).

16 III 2022

To ostatni raport z obserwacji ważek występujących na obszarach dużych miast. Jest to opis obserwacji prowadzonych na Strumieniu Brzustowskim w Radomiu przygotowany przez Marka Miłkowskiego.

9 III 2022

Na stronie poświęconej szablakowi przepasanemu Sympetrum pedemontanum możemy obejrzeć pięć pięknych zdjęć autorstwa Ewy Rauner-Bułczyńskiej z Puław. Bardzo za nie autorce dziękuję.

4 III 2022

W Tomie 18 czasopisma „Odonatrix”, właśnie ukazało się sprawozdanie naukowe z XVII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTEnt, które odbyło się w roku 2021 w Bornem Sulinowie.

2 III 2022

W 2021 roku Peter Senn penetrował w Gdańsku znajdującą się w północnej części miasta zlewnię Potoku Oliwskiego, opisał obraz całej zlewni wraz z dwunastoma zbiornikami retencyjnymi obserwując tam 14 gatunków ważek.

23 II 2022

Kolejny potok w Gdańsku, tym razem Potok Strzyża i 11 zbiorników w jego zlewni, nad którymi obserwacje ważek prowadził Peter Senn.

16 II 2022

W Gdańsku, niedaleko na południe od omawianych już wcześniej zbiorników na Osowej, płynie niewielka rzeczka Strzelenka, a w jej zlewni znajdują się zbiorniki, nad którymi obserwacje prowadził Peter Senn.

9 II 2022

Na południowym skraju Gdyni, na brzegu Zatoki Gdańskiej, znajduje się dzielnica Orłowo z pięknym wybrzeżem klifowym. Peter Senn obserwował tam ważki, ale nie nad klifem, tylko nad potokami Sweliną i Kolibkowskim oraz nad znajdującymi się tam stawami.

2 II 2022

Na północno-zachodnim skraju Gdańska znajduje się dzielnica Osowa, a tam cztery niewielkie zbiorniki, nad którymi obserwacje prowadził Peter Senn.

26 I 2022

Kolejne spotkanie w Gdyni, tam również kolejna wycieczka na Dąbrowę, gdzie nad dwoma zbiornikami i rowem ważki obserwował Peter Senn. A przy okazji na stanowiskach w Gdyni-Chwarzno uzupełnienie obserwacji z 2021 r. tego samego autora.

22 I 2022

Dziś spotkamy się w Parku Śląskim w Chorzowie, gdzie odwiedzimy staw koło restauracji Łania znajdującej się w centralnej części parku niedaleko Planetarium. Opracowanie przygotował Krzysztof Przondziono.

17 I 2022

KOMUNIKAT O 52 ZJEŹDZIE PTE

Polskie Towarzystwo Entomologiczne zaprasza na 52 Walny Zjazd, który będzie połączony z konferencją naukową nt.:
Zmiany zasięgów owadów, ich przyczyny i skutki
Konferencja i Zjazd odbędą się w dniach 8-11 września 2022 roku w Chęcinach (Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej).

Tu można pobrać zawiadomienie jako plik word
oraz kartę zgłoszeniową, również jako plik word

12 I 2022

Tym razem odwiedzimy Gdynię, a tam użytek ekologiczny „Jezioro Kackie” w dzielnicy Wielki Kack, opracowanie zrobił Peter Senn.

3 I 2022

Na stronie czasopisma Odonatrix mamy kolejny już Tom 18, a w nim pracę BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2022. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 20. Rok 2021 z uzupełnieniem za lata 2019-2020. Poza tym na stronie Sekcji Odonatologicznej odonata.pl w zakładce Literatura mamy Piśmiennictwo odonatologiczne: wykaz prac polskich i/lub na temat Polski (stan na 31.12.2021 r.).

1 I 2022

Dziś, na rozpoczęcie roku, opracowane przez Krzysztofa Przondziono obserwacje znad Stawu Szkopka w Rudzie Śląskiej.

Dwa
komunikaty:

Zmieniły się od tego roku zasady przynależności do wszystkich sekcji Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — Komunikat w sprawach regulaminowych. Nie wprowadza to w nasze życie wielkich zmian. Dotychczas jedynie kandydaci na Prezesa i Sekretarza Sekcji musieli należeć do PTE-nt, obecnie również wyborcy muszą pochodzić z tego grona. Rozmowy z PTE-nt w tej sprawie są jeszcze w toku.

Drugi komunikat dotyczy spraw organizacyjnych XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej, które przewidziane jest w czerwcu, w Piotrowicach, w Przemkowskim Parku Krajobrazowym — Komunikat_nr_1_o_XVIII_Sympozjum.


Do życzeń noworocznych — zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia dla Was i Waszych bliskich oraz poprawy sytuacji materialnej Waszych rodzin, radości, uśmiechu, spokoju i mnóstwa ciekawych obserwacji przyrodniczych — dołączam kalendarz na 2022 rok.

 
Aktualizacje z 2021 roku
Aktualizacje z 2020 roku
Aktualizacje z 2019 roku
Aktualizacje z 2018 roku
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku