data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
10 II 2018 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje
i
sprawozdania
z sympozjów

U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.13 II 2018
Msza święta w intencji Kuby Liberskiego odbędzie się w piątek, 16 lutego, o godz. 8.45, w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie, a następnie pogrzeb na miejscowym cmentarzu.
Wczoraj — 9 lutego 2018 r.
zmarł

Jakub Liberski

nasz Kolega i Przyjaciel, członek Sekcji Odonatologicznej PTE, człowiek pracowity, solidny i dobry.
Będzie nam Go brakowało.
8 II 2018
Na południowo-zachodnim skraju miasta Czeladź nad położonym wśród nieużytków małym zbiornikiem Szyb Jana Krzysztof Przondziono obserwował 11 gatunków ważek.
1 II 2018
Nad Stawem Ameryka w Rudzie Śląskiej Krzysztof Przondziono napotał 12 gatunków ważek.
25 I 2018
Wracamy do prezentowania obserwacji ważek w miastach. Dziś po długiej przerwie znowu Radom a w nim Dolina Cerekwianki, gdzie Marek Miłkowski zarejestrował w ubiegłym roku 7 gatunków ważek.

18 I 2018
Następne dwie pozycje w spisie treści tomu 13 . Są to „Ważki (Odonata) obserwowane nad Stawem „Górnik” w Katowicach (Polska, Górny Śląsk)” Marii Wiszniowskiej oraz „ Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 15. Rok 2016” opracowane przez Pawła Buczyńskiego i Grzegorza Tończyka.
11 I 2018
Na stronie miedziopiersi północnej Somatochlora arctica przybyło 12 zdjęć stanowiska na Polesiu Zachodnim przesłanych przez Pawła Buczyńskiego, a także kilka nowych zdjęć wylinki zrobionych przez Andrzeja Kucharskiego, wstawionych w miejsce starszych i gorszych zdjęć.

4 I 2018
Kolejna notatka — Obserwacje ważek (Odonata) w zachodniej części Puszczy Noteckiej autorstwa Ryszarda Orzechowskiego — w tomie 13 .
Kalendarz na 2018 rok — LECICHY Orthetrum, ze zdjęciami, których autorami są: Edyta i Paweł Buczyńscy,
Waldemar Bzura, Piotr Cuber, Maciej Górka, Andrzej Kucharski, Ewa Miłaczewska, Marek Miłkowski, Krzysztof Przondziono
i Przemysław Żurawlew. Autorom serdecznie dziękuję za zdjęcia.
 
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE !!!

Dr Alicja Miszta z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice
koordynuje z ramienia Sekcji Odonatologicznej PTE monitoring ważek południowych
.

Ważki te mogą w okresie upałów pojawiać się liczniej niż zwykle. W załączeniu pliki pdf pomocne w ich rozpoznawaniu: żagnica południowa Aeshna affinis, husarz wędrowny Anax ephippiger, szafranka czerwona Crocothemis erythraea, lecicha południowa Orthetrum brunneum, lecicha mała Orthetrum coerulescens, szablak południowy Sympetrum fonscolombii i szablak wędrowny Sympetrum meridionale.
Wyniki obserwacji prosimy przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl w formie opisanej tutaj.
 
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku
 
Sprawozdania z Ogólnopolskich Sympozjów Odonatologicznych