data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
16 II 2017 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje
i
sprawozdania
z sympozjów

U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.


16 II 2017
Niektóre strony szablaków dość długo czekały na uporządkowanie. To będzie się powoli zmieniać — tak więc dziś możemy zobaczyć 21 nowych zdjęć na stronie szablaka późnego Sympetrum striolatum. Połowa to fotografie stanowisk, na których szablaki późne były obserwowane.
9 II 2017
Ostatnie z nowych stanowisk w Radomiu to Potok Północny (Sadkówka) — obszar położony na wschód od centrum miasta. Tam w ubiegłym sezonie Marek Miłkowski zarejestrował 10 gatunków ważek.
2 II 2017
Tylko trzy, ale za to ciekawe zdjęcia wylinki Aeshna isoceles — tej samej, którą już znamy ze zdjęć Andrzeja Kucharskiego zamieszczonych wcześniej. Tym razem wylinka została umyta i różnica jest ogromna, a szczegóły są znacznie lepiej widoczne. Aż trudno uwierzyć, że to ta sama wylinka!
26 I 2017
Kolejne wyniki obserwacji prowadzonych przez Marka Miłkowskiego w Radomiu — jest to zespół stanowisk na obszarze położonym w centrum miasta, a jednocześnie w najstarszej jego części — Piotrówka — w dolinie rzeki Mlecznej, gdzie zaobserwowano w 2016 roku 9 gatunków ważek.
19 I 2017
Na stronie zalotki białoczelnej Leucorrhinia albifrons przybyło 9 zdjęć nadesłanych przez Bogusławę Jankowską. Dwa z nich to piękne zdjęcia samców, a siedem — umieszczonych w galerii — przedstawia przeobrażenie tej ważki.
12 I 2017
Dziś przedstawiam wyniki obserwacji prowadzonych przez Marka Miłkowskiego na kolejnym stanowisku w Radomiu — są to Stawy na Długojowie, gdzie zaobserwowano 12 gatunków ważek.
8 I 2017

K O N K U R S
U W A G A ! Na prośbę Jacka Wendzonki zawiadamiam o organizowanym przez niego konkursie fotograficznym na ważkę roku 2016. Tym razem są to wybory Miss Polonia i Miss World:), a szczegółowy regulamin konkursu znajdziemy pod adresem http://www.odonata.pl/.
Termin nadsyłania zdjęć na adres setauron@gmail.com mija dnia 15 stycznia 2017 r.

5 I 2017
Tom 12 „Odonatrix” zamyka wykaz — Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 14. Rok 2015 i uzupełnienie wykazu za rok 2014 — sporządzony przez Pawła Buczyńskiego i Grzegorza Tończyka.
*  *
*
W katalogach tematycznych pojawił się index autorów publikujących w „Odonatrix” — klikając w poszczególne nazwiska możemy przejść do wykazu artykułów danego autora, a dalej do pdf-ów tych prac. Powinno nam to ułatwić odszukanie konkretnych publikacji, bez konieczności przeszukiwania spisów treści kolejnych zeszytów. Oczywiście spis ten będzie kilkakrotnie w ciągu roku uaktualniany.
Kalendarz na 2017 rok — tym razem ze zdjęciami naszych gości z południa i „bohaterką” roku 2016 nomadką żółtawą Pantala flavescens na okładce.
 
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE !!!

Dr Alicja Miszta z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice
koordynuje z ramienia Sekcji Odonatologicznej PTE monitoring ważek południowych
.

Ważki te mogą w okresie upałów pojawiać się liczniej niż zwykle. W załączeniu pliki pdf pomocne w ich rozpoznawaniu: żagnica południowa Aeshna affinis, husarz wędrowny Anax ephippiger, szafranka czerwona Crocothemis erythraea, lecicha południowa Orthetrum brunneum, lecicha mała Orthetrum coerulescens, szablak południowy Sympetrum fonscolombii i szablak wędrowny Sympetrum meridionale.
Wyniki obserwacji prosimy przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl w formie opisanej tutaj.
 
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku
 
Sprawozdania z Ogólnopolskich Sympozjów Odonatologicznych