data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
4 V 2022 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje


U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.


U W A G A ! Redakcja czasopisma Sekcji Odonatologicznej PTEnt „Odonatrix” uprzejmie zawiadamia o zmianie adresu e-mail. Aktualny adres redakcji — redakcja.odonatrix@gmail.com. Zachęcamy Autorów do przesyłania nam artykułów i notatek sporządzonych na podstawie Waszych obserwacji.

odonata.pl

WAŻNY KOMUNIKAT ! Zespół redakcyjny monografii „Ważki (Odonata) Polski” umieścił na stronie odonata.pl w zakładce Projekty — Komunikat nr 2 dotyczący nowych możliwości przekazywania danych oraz wykorzystania danych gromadzonych w innych formach. W komunikacie otrzymamy informację, w jaki sposób dane te przygotować i jak je przekazywać redakcji. Czas dostarczania danych do końca 2022 roku (czas ten może ulec wydłużeniu, o czym będziemy informowali na bieżąco).

 
 
4 V 2022

Robert Łuczak zrobił dwa doskonałe zdjęcia makro głowy straszki pospolitej — patrz: Sympecma fusca, a jedno z nich jest zamieszczone również na stronie Budowa ważki w dziale głowa.

27 IV 2022

Dziś trzy piękne zdjęcia tegorocznych ważek zrobione w Zalesiu Kańskim na Lubelszczyźnie przez Agnieszkę Tańczuk. Zdjęcia te znajdują się na stronie straszki syberyjskiej Sympecma paedisca w działe zachowania rozrodcze.

6 IV 2022

Czasami zdarza się tak, że gdy oglądamy własne stare zdjęcia, natykamy się na niby zwyczajną fotkę, a po przyjrzeniu się bliżej nie wydaje się ona już taka zwyczajna. Tak właśnie przydarzyło się Markowi Miłkowskiemu. Zrobił zdjęcie samicy zalotki większej Leucorrhinia pectoralis i po prawie pięciu latach odkrył, że nie tylko ma ona nierozprostowane podczas przeobrażenia prawe przednie skrzydło, ale właśnie jest w trakcie wypróżniania, co świadczy o tym, że ważka ta musiała coś jeść, a więc nie tylko była zdolna do lotu, ale też do polowania. Stąd zdjęcie to umieszczam na stronie Etapy życia w dziale Pasożyty, choroby, kalectwo i śmierć oraz na stronie Procesy życiowe w dziale Defekacja.

26 III 2022

W Tomie 18 czasopisma „Odonatrix” możemy zapoznać się z nowym artykułem Krystiana A. Ołdaka — Ważki (Odonata) stawów retencyjnych przy obwodnicy autostradowej Mińska Mazowieckiego (Polska środkowo-wschodnia).

16 III 2022

To ostatni raport z obserwacji ważek występujących na obszarach dużych miast. Jest to opis obserwacji prowadzonych na Strumieniu Brzustowskim w Radomiu przygotowany przez Marka Miłkowskiego.

9 III 2022

Na stronie poświęconej szablakowi przepasanemu Sympetrum pedemontanum możemy obejrzeć pięć pięknych zdjęć autorstwa Ewy Rauner-Bułczyńskiej z Puław. Bardzo za nie autorce dziękuję.

4 III 2022

W Tomie 18 czasopisma „Odonatrix”, właśnie ukazało się sprawozdanie naukowe z XVII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTEnt, które odbyło się w roku 2021 w Bornem Sulinowie.

2 III 2022

W 2021 roku Peter Senn penetrował w Gdańsku znajdującą się w północnej części miasta zlewnię Potoku Oliwskiego, opisał obraz całej zlewni wraz z dwunastoma zbiornikami retencyjnymi obserwując tam 14 gatunków ważek.

23 II 2022

Kolejny potok w Gdańsku, tym razem Potok Strzyża i 11 zbiorników w jego zlewni, nad którymi obserwacje ważek prowadził Peter Senn.

16 II 2022

W Gdańsku, niedaleko na południe od omawianych już wcześniej zbiorników na Osowej, płynie niewielka rzeczka Strzelenka, a w jej zlewni znajdują się zbiorniki, nad którymi obserwacje prowadził Peter Senn.

9 II 2022

Na południowym skraju Gdyni, na brzegu Zatoki Gdańskiej, znajduje się dzielnica Orłowo z pięknym wybrzeżem klifowym. Peter Senn obserwował tam ważki, ale nie nad klifem, tylko nad potokami Sweliną i Kolibkowskim oraz nad znajdującymi się tam stawami.

2 II 2022

Na północno-zachodnim skraju Gdańska znajduje się dzielnica Osowa, a tam cztery niewielkie zbiorniki, nad którymi obserwacje prowadził Peter Senn.

26 I 2022

Kolejne spotkanie w Gdyni, tam również kolejna wycieczka na Dąbrowę, gdzie nad dwoma zbiornikami i rowem ważki obserwował Peter Senn. A przy okazji na stanowiskach w Gdyni-Chwarzno uzupełnienie obserwacji z 2021 r. tego samego autora.

22 I 2022

Dziś spotkamy się w Parku Śląskim w Chorzowie, gdzie odwiedzimy staw koło restauracji Łania znajdującej się w centralnej części parku niedaleko Planetarium. Opracowanie przygotował Krzysztof Przondziono.

17 I 2022

KOMUNIKAT O 52 ZJEŹDZIE PTE

Polskie Towarzystwo Entomologiczne zaprasza na 52 Walny Zjazd, który będzie połączony z konferencją naukową nt.:
Zmiany zasięgów owadów, ich przyczyny i skutki
Konferencja i Zjazd odbędą się w dniach 8-11 września 2022 roku w Chęcinach (Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej).

Tu można pobrać zawiadomienie jako plik word
oraz kartę zgłoszeniową, również jako plik word

12 I 2022

Tym razem odwiedzimy Gdynię, a tam użytek ekologiczny „Jezioro Kackie” w dzielnicy Wielki Kack, opracowanie zrobił Peter Senn.

3 I 2022

Na stronie czasopisma Odonatrix mamy kolejny już Tom 18, a w nim pracę BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2022. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 20. Rok 2021 z uzupełnieniem za lata 2019-2020. Poza tym na stronie Sekcji Odonatologicznej odonata.pl w zakładce Literatura mamy Piśmiennictwo odonatologiczne: wykaz prac polskich i/lub na temat Polski (stan na 31.12.2021 r.).

1 I 2022

Dziś, na rozpoczęcie roku, opracowane przez Krzysztofa Przondziono obserwacje znad Stawu Szkopka w Rudzie Śląskiej.

Dwa
komunikaty:

Zmieniły się od tego roku zasady przynależności do wszystkich sekcji Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — Komunikat w sprawach regulaminowych. Nie wprowadza to w nasze życie wielkich zmian. Dotychczas jedynie kandydaci na Prezesa i Sekretarza Sekcji musieli należeć do PTE-nt, obecnie również wyborcy muszą pochodzić z tego grona. Rozmowy z PTE-nt w tej sprawie są jeszcze w toku.

Drugi komunikat dotyczy spraw organizacyjnych XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej, które przewidziane jest w czerwcu, w Piotrowicach, w Przemkowskim Parku Krajobrazowym — Komunikat_nr_1_o_XVIII_Sympozjum.


Do życzeń noworocznych — zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia dla Was i Waszych bliskich oraz poprawy sytuacji materialnej Waszych rodzin, radości, uśmiechu, spokoju i mnóstwa ciekawych obserwacji przyrodniczych — dołączam kalendarz na 2022 rok.

 
Aktualizacje z 2021 roku
Aktualizacje z 2020 roku
Aktualizacje z 2019 roku
Aktualizacje z 2018 roku
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku