Ważki-menu

GATUNKI WAŻEK


Alfabetyczny spis
nazw łacińskich
 
Aeshna affinis
Aeshna caerulea
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Aeshna juncea
Aeshna mixta
Aeshna subarctica
Aeshna viridis
Anax ephippiger
Anax imperator
Anax parthenope
Brachytron pratense
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Chalcolestes viridis
Coenagrion armatum
Coenagrion hastulatum
Coenagrion lunulatum
Coenagrion ornatum
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
Coenagrion scitulum
Cordulegaster bidentata
Cordulegaster boltonii
Cordulia aenea
Crocothemis erythraea
Enallagma cyathigerum
Epitheca bimaculata
Erythromma lindenii
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Gomphus vulgatissimus
Ischnura elegans
Ischnura pumilio
Isoaeschna isoceles
Lestes barbarus
Lestes dryas
Lestes macrostigma
Lestes sponsa
Lestes virens
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia dubia
Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia rubicunda
Libellula depressa
Libellula fulva
Libellula quadrimaculata
Nehalennia speciosa
Onychogomphus forcipatus
Ophiogomphus cecilia
Orthetrum albistylum
Orthetrum brunneum
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Pantala flavescens
Platycnemis pennipes
Pyrrhosoma nymphula
Somatochlora alpestris
Somatochlora arctica
Somatochlora flavomaculata
Somatochlora metallica
Stylurus flavipes
Sympecma fusca
Sympecma paedisca
Sympetrum danae
Sympetrum depressiusculum
Sympetrum flaveolum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale
Sympetrum pedemontanum
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatumAlfabetyczny spis
nazw polskich
 
Gadziogłówka pospolita
Gadziogłówka żółtonoga
Husarz ciemny (mniejszy, jeziorny)
Husarz wędrowny
Husarz władca
Iglica mała
Lecicha białoznaczna
Lecicha mała
Lecicha południowa
Lecicha pospolita
Łątka dzieweczka
Łątka halabardówka (stawowa)
Łątka ozdobna
Łątka wczesna
Łątka wiosenna
Łątka zalotna
Łątka zielona
Łunica czerwona
Miedziopierś górska
Miedziopierś metaliczna
Miedziopierś północna
Miedziopierś żółtoplama
Nimfa stawowa
Nomadka żółtawa
Oczobarwnica (łątka) jeziorna
Oczobarwnica mniejsza
Oczobarwnica większa
Pałątka mała
Pałątka niebieskooka (podobna)
Pałątka południowa
Pałątka pospolita
Pałątka wielkoplama
Pałątka zielona
Pióronóg zwykły
Przeniela dwuplama
Smaglec ogonokleszcz (mniejszy)
Straszka pospolita
Straszka syberyjska (północna)
Szablak czarny (szkocki)
Szablak krwisty
Szablak południowy
Szablak późny (podobny)
Szablak przepasany (górski)
Szablak przypłaszczony
Szablak wędrowny (wiosenny)
Szablak zwyczajny
Szablak żółty
Szafranka czerwona
Szklarka zielona
Szklarnik górski
Szklarnik leśny
Świtezianka błyszcząca
Świtezianka dziewica
Tężnica mała
Tężnica wytworna
Trzepla zielona
Ważka czteroplama
Ważka płaskobrzucha
Ważka ruda
Zalotka białoczelna
Zalotka czerwonawa
Zalotka spłaszczona
Zalotka torfowcowa (wątpliwa)
Zalotka większa
Żagnica jesienna
Żagnica południowa
Żagnica północna
Żagnica (żagiew) ruda
Żagnica sina
Żagnica torfowa
Żagnica torfowcowa
Żagnica wielka
Żagnica zielona
Żagniczka wiosenna (zwyczajna)

Listę ważek ze zdjęciami możesz zobaczyć na stronie SPIS GATUNKÓW WAŻEK ZE ZDJĘCIAMI