Ważki Gdyni

Ważki Gdyni to temat, którego opracowanie zapoczątkował Paweł Jędryczak. Z obserwowanych przez niego stanowisk cztery znalazły się w administracyjnych granicach Gdyni, są to użytki ekologiczne — torfowisko na Dąbrowie oraz jeziorko na Dąbrowie, Krowie Bagno — rozlewisko przy Żródle Marii i rezerwat Kępa Redłowska.

To dopiero początek. Mam nadzieję, że włączą się do tego dzieła i inni obserwatorzy i można będzie rozszerzyć badania na całe Trójmiasto. Dobrze byłoby też wiedzieć z jakimi populacjami mamy do czynienia i czy obserwowane stanowiska są miejscami rozrodu zarejestrowanych gatunków. Spodziewam się, że z czasem takie dane znajdziemy na stronach Gdyni.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Katarzyna Przondziono,
Krzysztof Przondziono
podkład: Google maps
Tekst: Ewa Miłaczewska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan miasta
 
Na podkład (Google maps), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Gdynia i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.
 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Dąbrowa — jeziorko
3. Krowie Bagno — rozlewisko przy Źródle Marii
2. Dąbrowa — torfowisko
4. Rezerwat Kępa Redłowska
 
Ważki napotkane na obserwowanych stanowiskach w mieście
(29 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszczaca Calopteryx splendens
      3,
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
      1,
Pałątka pospolita Lestes sponsa
      2, 4,
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
      4,
Pałątka południowa Lestes barbarus
      4,
Pałątka mała Lestes virens
      1, 4,
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
      1,
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
      1, 3,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3, 4,
Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum
      2, 3,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      1,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      1, 2, 3,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      4,
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
      1, 4,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      1, 2, 4,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      1,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      1, 3,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1, 2, 3, 4,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1, 4,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1,
Lecicha południowa Orthetrum brunneumważka południowa
      4,
Zalotka torfowcowa Leucorrhinia dubia
      3,
Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
      2, 3,
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
      2, 3,
Szablak czarny Sympetrum danae
      4,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 4,
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
      1, 4,
Szablak późny Sympetrum striolatum
      4,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      1, 4,