GDYNIA

Dąbrowa — jeziorko

Dąbrowa (UTM CF33) — jedna z najmłodszych dzielnic mieszkalnych Gdyni granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Chwarzno-Wiczlino (płn), Karwiny (wsch), Wielki Kack (płd), a od zachodu także z gm. Szemud i pasem Wzgórz Chwaszczyńskich. Znaczną część osiedla stanowią lasy i zbiorniki wodne — w pobliżu Trójmiejski Park Krajobrazowy. W północnej części Dąbrowy płynie rzeka Kacza. W zachodniej zaś części tej dzielnicy znajduje się Góra Donas — najwyższa góra w Gdyni o wysokości 205,7 m n.p.m. Jest to wzniesienie morenowe, u stóp którego znajdują się omawiane dalej użytki ekologiczne.

W Gdyni użytki ekologiczne obejmują głównie tereny torfowiskowe, szuwarowe, naturalne, małe zbiorniki wodne oraz łąki i pastwiska. Największe i najbardziej wartościowe z nich występują na niezalesionych obszarach w zachodniej części miasta. Siedem użytków ekologicznych ustanowionych zostało na obszarze dzielnicy Dąbrowa w rejonie ulic: Miętowej, Turkusowej i Warzywnej, jednak wskutek dewastacji jeden z nich uległ zniszczeniu i skreśleniu z ewidencji.
[http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/156_30664.html]

POWRÓT
Ważki Gdyni

Zdjęcia: Paweł Jędryczak
Magda Grześkiewicz
Google Earth
Badania terenowe: Paweł Jędryczak
Tekst: Paweł Jędryczak,
Ewa Miłaczewska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były na Dąbrowie, nowej dzielnicy mieszkaniowej w obrębie granic administracyjnych Gdyni. Prowadzone były na dwóch spośród sześciu bezimiennych użytków ekologicznych.
Na mapie numerem 1 zaznaczone jest stanowisko nazwane na nasze potrzeby Dąbrowa–jeziorko, punkt 2 to stanowisko Dąbrowa–torfowisko opisane na osobnej stronie.
(http://maps.geoportal.gov.pl)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zdjęcie satelitarne.
(Google Earth)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Jeziorko jest największym i najbardziej malowniczym z gdyńskich użytków. Obserwacje prowadzono tu w latach 2005–2007.
(foto Paweł Jędryczak)
Pośrodku jeziorka usytuowanych jest kilka niewielkich wysepek. Pokryte gęstą roślinnością, dają idealnie schronienie ptakom.
(foto Paweł Jędryczak)
 
 
Gnieździ się tu łabędź niemy. A także krzyżówka i — w niektórych latach — łyska, kokoszka wodna i perkozek.
(foto Paweł Jędryczak)
Grążel żółty (Nuphar luteum), którego pływające liście są chętnie odwiedzane przez ważki.
(foto Paweł Jędryczak)
 
 
Nad taflą jeziora często ujrzeć można uganiające się za zdobyczą ważki.
(foto Paweł Jędryczak)
Zbiornik wydaje się idealnie odpowiadać tym owadom — nic dziwnego, że zaobserwowano ich tu dotąd już 17 gatunków.
(foto Paweł Jędryczak)
 
 
Poprzednie zdjęcia były w lat 2005–2007. Te dwa pochodzą z 16 lipca 2015 roku. Jeszcze w zeszłym roku w płytkiej wodzie pływały tu kaczki, dziś nie ma już ani kaczek, ani ważek.
(foto Magda Grześkiewicz)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Nie jest to tylko efekt tegorocznej suszy. Biorąc pod uwagę, że jest to użytek ekologiczny, można tylko mieć nadzieję, że jest to jakiś stan przejściowy — jeszcze tu zajrzymy...
(foto Magda Grześkiewicz)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
   
Ważki zarejestrowane nad jeziorkiem w Dąbrowie
(18 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Pałątka mała Lestes virens
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Szklarka zielona Cordulia aenea
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Pojedynczego samca zaobserwowano 5 lipca 2013 r.
 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Pojedynczego samca zaobserwowano 23 czerwca 2011 r.
 
Pałątka mała
Lestes virens
Pojedyncze stwierdzenie — jednego samca zaobserwowano 25 września 2006 r.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Występuje licznie, obserwowano tandemy i kopulujące pary.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Występuje pospolicie, choć wyraźnie mniej licznie niż łątka dzieweczka.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Najliczniejszy gatunek na tym stanowisku.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Występuje pospolicie, zaobserwowano tandemy i znoszenie jaj.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Pojedyncze stwierdzenie z 2008 roku, być może osobnik ten przyleciał znad nieodległego torfowiska, gdzie gatunek ten jest częsty.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Nieliczna, a także trudna do obserwacji — lata bardzo wysoko.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Gatunek pospolity, obserwowano patrolujące samce.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Pojedynczą samicę stwierdzono nad jeziorkiem 27 maja 2008 r.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Najliczniejsza ze szklarkowatych, obserwowano patrolujące samce.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Najliczniejsza z dużych Anisoptera, obserwowano patrolujące samce.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Występuje średnio licznie, wyraźnie ustępując ważce czteroplamej.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Dość rzadka, niemniej obserwowano patrolujące samce.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Dosyć liczny gatunek, obserwowano tandemy.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Gatunek dosyć liczny, napotykano młode osobniki.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Mniej liczny od szablaków krwistych i żółtych, pojedyncze obserwacje.