Ważki Chorzowa

Jeszcze do niedawna na terenie Chorzowa istniało wiele zakładów przemysłowych i wydobywczych których początki sięgają XVI w., kiedy to zaczęto wydobywać tu rudy srebra, ołowiu i żelaza. W roku 1780 odkryto pokłady węgla kamiennego. Ostatnią czynną kopalnią, która je eksploatowała była kopalnia Barbara Chorzów. Oprócz niej działały dwie duże huty — Huta Batory oraz Huta Kościuszko. Oba te zakłady istnieją do dzisiaj, ale dzięki likwidacji oddziałów surowcowych, a przede wszystkim likwidacji koksowni działającej przy Hucie Kościuszko, nie są już uciążliwe dla środowiska.

Po kilku wiekach rozwoju przemysłu, a szczególnie w całym XIX i pierwszej połowie XX w., pozostało wiele odpadów, zarówno po przemyśle górniczym jak i hutniczym, składowanych na licznych hałdach. Hałdy te obecnie są rekultywowane. Najbardziej spektakularną i największą do dnia dzisiejszego, jest przeprowadzona w latach 50 XX w. rekultywacja około 600 hektarowego terenu, który zajmuje Park Śląski. Kolejnym, ubocznym zjawiskiem spowodowanym eksploatacją surowców, było powstanie zapadlisk i wyrobisk, z których niektóre przekształciły się w zbiorniki wodne, nad którymi możemy obserwować ważki.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Chorzowa
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Chorzów i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Zespół przyrodniczo–krajobrazowy Żabie Doły
2. Dolina Górnika
3. Zespół akwenów poprzemysłowych Amelung
4. Staw Wojskowy
5. Park Róż
6. Staw w Muzeum — Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
7. Staw koło restauracji Łania w Parku Śląskim w Chorzowie
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(32 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      1,
Pałątka mała Lestes virens
      1,
Straszka pospolita Sympecma fusca
      1,
Straszka syberyjska Sympecma paediscagatunek chroniony
      1,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
      1, 2, 6,
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
      1,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3, 4, 5, 7,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      1, 5,
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
      1,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1, 2, 4,
Anisoptera

Żagnica południowa Aeshna affinisważka południowa
      1,
Żagnica jesienna Aeshna mixta
      1, 2, 4,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      1, 3, 4,
Żagnica wielka Aeshna grandis
      1,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      1, 2, 6, 7,
Husarz władca Anax imperator
      1, 3,
Husarz ciemny Anax parthenope
      1, 2, 3, 4, 6,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      1, 2, 7,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      1,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1, 2, 3, 5,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1, 2, 3, 4, 5, 6,
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
      1,
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
      3,
Szablak czarny Sympetrum danae
      5,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Szablak przypłaszczony Sympetrum depressiusculum
      1,
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
      1,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      1, 3, 6,
Szablak południowy Sympetrum meridionaleważka południowa
       6,
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
      1, 3, 5,
 
Na stanowisku 1 (zespół przyrodniczo–krajobrazowy Żabie Doły) uwzgledniono dane z lat 2002–2007 i z roku 2013.