CHORZÓW

Staw koło restauracji Łania w Parku Śląskim w Chorzowie

Staw ozdobny przy restauracji Łania (UTM CA57) znajduje się w samym centrum Parku Śląskiego (do 2012 r. zwanego Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka, z którego inicjatywy powstał).

Informacje o parku pochodzące ze strony internetowej http://www.parkslaski.pl/
„Znajdujący się na pograniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Katowic Park Śląski zajmuje aż 535 hektarów, z czego 250 ha to tereny leśne, a 100 ha pielęgnowane stale powierzchnie parkowe. Stawy, sadzawki, strumyki, rozliczne gatunki drzew i krzewów oraz rozległe łąki stanowią w chorzowskim parku przyjazną ostoję dla dzikiej fauny, która żyje tu w nietypowym sąsiedztwie z mieszkańcami Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.”

Obserwacje prowadzone były nieregularnie na przestrzeni kilku lat. Nie to jest jednak przyczyną, że ich rezultat pod względem ilości gatunków oraz liczebności jest nader mizerny.

POWRÓT
Ważki ChorzowaZdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Staw koło restauracji Łania znajduje się w centrum Parku Śląskiego, w miejscu pokazanym czerwoną strzałką. Na jego zachodnim brzegu znajduje się wspomniana restauracja. Na wschód od stawu, w niewielkiej odległości, znajduje się Planetarium Śląskie.
(www.parkslaski.pl/mapa/)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na zdjęciu satelitarnym widzimy Park Śląski (granica zaznaczona cienką czerwoną linią) w otoczeniu miast: od zachodu i północnego-zachodu Chorzów, od północnego-wschodu Siemianowice Śląskie, a od wschodu i południa Katowice.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Brzegi stawu porośnięte są pałką szerokolistną. W tle restauracja Łania na zachodnim brzegu stawu.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku północno-zachodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok na staw w kierunku południowo-wschodnim
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok wzdłuż zachodniego brzegu na południe. Na pierwszym planie ozdobne głazy. Na drugim fragment tarasu restauracji Łania.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Ważki zarejestrowane przy stawie koło restauracji Łania w Parku Śląskim w Chorzowie
w trakcie wielokrotnych nieregularnych obserwacji w ciągu kilku lat
(5 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
Szklarka zielona Cordulia aenea
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilka osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilka osobników.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
5 osobników.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
3 osobniki.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilka tandemów.