RADOM

Dolina Cerekwianki (Strumienia Halinowskiego)

Cerekwianka (UTM EB09), zwana również Strumieniem Halinowskim bierze swój początek w okolicach Sławna. Przepływa następnie przez wieś Cerekiew, od której bierze nazwę. Jest lewobrzeżnym dopływem Mlecznej, do której uchodzi poniżej zalewu Borki. Na całej swej długości jest uregulowana i ma charakter rowu melioracyjnego. W granicach miasta płynie w dość mocno zaznaczonej dolinie wzdłuż Alei Solidarności, a następnie wzdłuż ul. Maratońskiej. Strumień zasilany jest wodami opadowymi. Największa ich ilość spływa z osiedli domków jednorodzinnych i z ogródków działkowych na Koziej Górze oraz z ul. Kieleckiej. Wpływają one do strumienia poprzez przepust pod ul. NSZZ Solidarność, tuż przy rondzie Jana Łaskiego. Podczas intensywnych opadów, woda szybko przybiera i niejednokrotnie zalewała ulice Maratońską. W suche lata strumień zanika. W ramach programu Life wody strumienia mają być gromadzone w projektowanym zbiorniku retencyjnym.

W dolinie Cerekwianki jeszcze kilkanaście lat temu istniały niewielkie stawiki. Większość z nich wyschła. Obecnie istnieje jedyna sadzawka, w której stale utrzymuje się woda. Niestety jej brzegi są mocno zanieczyszczone, m.in. odpadami budowlanymi. Dolinę Cerekwianki coraz szczelniej otacza zabudowa mieszkaniowa, jednak wciąż stanowi ona korytarz migracyjny dla niektórych zwierząt, m.in. można tu spotkać sarny. Niekoszone od lat łąki zarosły. Zachował się jedynie niewielki płat z rdestem wężownikiem i higrofilnymi gatunkami szczawiu. Spotkać tam można motyla — czerwończyka nieparka Lycaena dispar.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
Michał Kaczorowski — Air Show
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Omawiany obszar znajduje się pomiędzy zbiegiem ulic Wolanowskiej, NSZZ Solidarność i Formierskiej na zachodzie i Ronda Jana Łaskiego na wschodzie. Na mapie zaznaczono pokazane niżej na zdjęciach: zabagnienie, sadzawkę i przepust zasilajacy.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Dolina Cerekwianki na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Cerekwianka to wąski strumyk, ale płynący w stosunkowo głębokiej dolinie, w której nie zawsze mieści się woda po ulewnych deszczach. Po wykoszeniu trzcinowiska widać wolno płynącą wodę
(foto Marek Miłkowski)
Niewielkie zabagnienie nad Cerekwianką zasilane nieszczelną armaturą w komorze wodociągowej. Tu występował szablak późny.
(foto Marek Miłkowski)

 
Sadzawka nad Cerekwianką. Widok w kierunku południowym.
(foto Marek Miłkowski)
Sadzawka nad Cerekwianką. Widok w kierunku północnym.
(foto Marek Miłkowski)

 
Sadzawka nad Cerekwianką. Widok w kierunku północnym. W głębi Kozia Góra i osiedle bloków socjalnych.
(foto Marek Miłkowski)
Z brzegu Cerekwianki widać zbudowane na krawędzi doliny — na Koziej Górze, osiedle bloków socjalnych.
(foto Marek Miłkowski)

 
Cerekwianka płynie w kierunku wschodnim pokonując kilka przepustów. Po lewej stronie wyjazd z ronda na ul. NSZZ Solidarność
(foto Marek Miłkowski)
Odcinek Cerekwianki przy rondzie u zbiegu ulic Kieleckiej i Maratońskiej. Tu strumień jest szerzej rozlany. Miejsce występowania szablaków i świtezianki.
(foto Marek Miłkowski)

   
Ważki zarejestrowane w dolinie Cerekwianki
(7 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
1 samiec przy rondzie na odcinku między ulicami Kielecką i Maratońską.
 
Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Kilka osobników nad sadzawką.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilka osobników nad sadzawką.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczne nad sadzawką.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
1 samica nad sadzawką.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Obserwowane nad sadzawką, wzdłuż strumienia, licznie przy przepuście w rejonie ronda J. Łaskiego.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Kilka osobników wzdłuż strumienia i nad zabagnieniem.