KIELCE

Mójcza

Sztuczne jezioro Mójcza (UTM DB73) (ok. 15 ha powierzchni) w starej piaskowni położonej w sąsiedztwie rzeki Lubrzanki, na wschodniej granicy miasta. Od rzeki oddzielone wąską groblą, przeciętą okresowo wypełnionym wodą przesmykiem. Głębokość maksymalna nieco ponad 2 m. Obok połączenia z rzeką zasilana podsiękami i spływem z otaczających od zachodu piaszczystych wydm, We wschodniej części duża wyspa, stosunkowo mało roślinności wodnej. Na południowo-zachodnim brzegu tworzą się nieco większe płaty szuwaru.

POWRÓT
Ważki Kielc

Zdjęcia: Joanna Przybylska
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Mariusz Gwardjan
Joanna Przybylska
Tekst: Mariusz Gwardjan
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwowane stanowisko znajduje się na obszarze nieczynnej, zalanej wodą piaskowni.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapę aby powiększyć.
Zbliżenie na piaskownię na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zbiornik położony w dolinie rzeki Lubrzanki otaczają wzgórza: zalesiony Otrocz i szybko zarastająca ale częściowo pokryta kserotermicznymi murawami Góra Mójecka.
(foto Joanna Przybylska)
Piaszczyste brzegi jeziora powoli zarastają zarośla wierzbowo-topolowe.
(foto Joanna Przybylska)

   
Ważki zarejestrowane na obszarze Mójczy
(20 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
Trzepla zielona Ophiogomphus ceciliagatunek chroniony
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum ważka południowa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Do kilkunastu osobników.
 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Pojedyncze osobniki.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Do 20 osobników.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Do 30 osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Bardzo liczna.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilka osobników.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Pojedyncze osobniki.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Powyżej 100 osobników.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Pojedyncze osobniki.
 
Husarz władca
Anax imperator
Pojedyncze osobniki.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Do kilkunastu osobników.
 
Gadziogłówka pospolita
Gomphus vulgatissimus
Nieliczna, w pobliżu rzeki Lubrzanki zbierano wylinki.
 
Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
Pojedyncze osobniki.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Pojedyncze osobniki.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Pojedyncze osobniki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
W czerwcu 2012 r. obserwowano tandem.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Do kilkunastu osobników.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Pojedyncze osobniki.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka osobników.