SOSNOWIEC

Rów Kalny

Kilkuhektarowy teren noszący nazwę Parku Tysiąclecia znajduje się w południowo–zachodniej części sosnowieckiej dzielnicy Milowice. Obszar ograniczony jest od zachodu i południa rzeką Brynicą, która równocześnie stanowi granicę pomiędzy Katowicami a Sosnowcem. Od strony północno–wschodniej granicę parku stanowi ulica Baczyńskiego. Istnienie parku datuje się od 1922 roku, kiedy powstał częściowo na polach oraz zrekultywowanym terenie pogórniczym. Obecnie bardziej przypomina zagajnik miejski niż park. W północnej części parku znajdowało się kilka płytkich oczek wodnych (obecnie wyschniętych), z których największe nosi nazwę Rowu Kalnego. Obecnie tafla wody obejmuje mniej więcej jedną czwartą jego maksymalnej powierzchni wynoszącej 0,85h.

POWRÓT
Ważki Sosnowca

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Park Tysiąclecia w Sosnowcu ma zdecydowanie leśny charakter.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na zdjęciu satelitarnym oczka wodne w zbliżeniu.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
W rzeczywistości tyle pozostało z największego zbiornika wodnego na terenie parku. Pozostałe wyschły całkowicie.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku przeciwnym.
(foto Krzysztof Przondziono)
 
 
Szerokość stawu pozwala na obserwację ważek po obu stronach równocześnie.
(foto Krzysztof Przondziono)
Płytki zbiornik z piaszczystym dnem i bogatą roślinnością służy równocześnie ptakom za poidełko.
(foto Krzysztof Przondziono)
   
Ważki zarejestrowane nad Rowem Kalnym
(16 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
 
 
Obserwacje

Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Dwa tandemy.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilka osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście samców i samic, tandemy.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Kilka osobników.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilka osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Dwa osobniki.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Jeden osobnik.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Jeden osobnik.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Cztery samce.
 
Husarz władca
Anax imperator
Jeden osobnik.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Dwa osobniki.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Cztery osobniki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Sześć samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników, tandemy.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Kilkanaście osobników, tandemy.