KIELCE

Piaski — wyrobisko przy torach kolejowych

Piaski (UTM DB73). Na południowym skraju Lasów Zagnańskich, tuż przy linii kolejowej nr 8 w kierunku Skarżyska–Kamiennej znajduje się rynnowate wyrobisko o długości około 140 m i szerokości 8–20 m. Prawdopodobnie wydobywano tu kiedyś glinę. Miejsce to znajduje się na krawędzi doliny niewielkiego, bezimiennego strumienia, który spływa ze stoków Wierzejskiej Góry i w pobliżu wpada do nieco większego Sufragańczyka. Nieopodal na zachód rozciągają się rozległe osadniki Elektrociepłowni Kielce, z których ważki mogą zasilać miejscowe populacje.

Wyrobisko wypełnia woda, której poziom jest dość zmienny. Dostęp dziś jest tu utrudniony z uwagi na znajdujące się dookoła obiekty przemysłowo–magazynowe. Niestety, pomimo to, północne brzegi częściowo przykryło dzikie wysypisko śmieci. Otoczenie zbiornika jest także dość silnie zaśmiecone przez biwakowiczów. Pomimo zaśmiecenia, miejsce to nadal jest niezwykle urokliwe. Otoczone sosnowym młodnikiem jest izolowane od zgiełku miasta. Od czasu do czasu słychać jedynie przejeżdżające pociągi. Władze miasta przymierzały się do ustanowienia tu użytku ekologicznego, ale dotychczas do tego nie doszło.

W latach 2014–2015 na stanowisku stwierdzono obecność 14 gatunków ważek, w tym dwa gatunki nieobserwowane dotychczas w mieście — żagniczkę wiosenną i żagnicę rudą. Oczywiście znaleziono tu także uwielbiającą podobne siedliska chronioną zalotkę większą.

POWRÓT
Ważki Kielc

Zdjęcia: Mariusz Gwardjan
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Mariusz Gwardjan
Tekst: Mariusz Gwardjan
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Stanowisko znajduje się tuż przy linii kolejowej biegnącej w kierunku Skarżyska–Kamiennej.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapę aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zbiornik na płytszym, wschodnim brzegu ma rozległy płat szuwaru pałki szerokolistnej, a lustro wody pokrywa w znacznym stopniu rdestnica pływająca. Dostępu do zachodniego brzegu bronią zwarte zarośla krzewów.
(foto Mariusz Gwardjan)
Część południowa to wysychająca latem płycizna pokryta zaroślami wierzby iwy.
(foto Mariusz Gwardjan)

 
Ku części centralnej dno opada i spomiędzy wierzbowych zarośli wyziera lustro wody.
(foto Mariusz Gwardjan)
Widok z północnego brzegu, niewiele można zobaczyć przez gęsty szuwar pałki.
(foto Mariusz Gwardjan)

   
Ważki zarejestrowane na stanowisku Piaski — wyrobisko przy torach kolejowych
(14 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
Szklarka zielona Cordulia aenea
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
Szablak późny Sympetrum striolatum
 
 
Obserwacje

Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Kilkanaście osobników.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Zwykle obserwowano 2–3 osobniki.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Najliczniejszy gatunek, obserwowano od kilkudziesięciu do 100 i więcej osobników.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Nieliczna.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Pojedynczy osobnik.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Pojedyncze osobniki.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Do kilkunastu osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Pojedynczy osobnik.
 
Żagniczka wiosenna
Brachytron pratense
Maksymalnie cztery osobniki.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Do 10 osobników.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Pojedyncze osobniki.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Pojedynczy osobnik.
 
Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Maksymalnie 6 samców.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Kilka osobników.