WARSZAWA

Stawy Łyżwiarskie i Fort X Augustówka

Stawy Łyżwiarskie (UTM EC08) to cztery niewielkie, zarastające trzciną zbiorniki. Środkowy z nich jest największy, z szerokim pasem wody wolnej od roślinności brzegowej. Stawy są pozostałością Łachy Siekierkowskiej, starorzecza wiślanego, które na przełomie XIX i XX w. rozciągało się na odcinku około 4,5 km. Obecnie fragmenty dawnego starorzecza przedziela Trasa Siekierkowska, a opisywane stawy należą do jej części wschodniej.

Fort X Augustówka jest jednym z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa, powstał w latach 80. XIX wieku, jako ziemna dwuwałowa bateria otoczona mokrą fosą. Jest położony na terenie podmokłym, który do czasu wybudowania pobliskiego Wału Zawadowskiego w 1926 roku nawiedzały wiosenne i jesienne powodzie. Obecnie fosa z pasem trzcin jest ważnym siedliskiem ptaków i owadów, w tym ważek. Za wałem rozciąga się niewielki pas lasu łęgowego z polanami, które stopniowo odzyskują pierwotny charakter dzięki usuwaniu inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej.
[Wikipedia, tablice informacyjne obok stawów i za Wałem Zawadowskim]

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Michał Kaczorowski
Tekst: Michał Kaczorowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były nad fosą Fortu X Augustówka oraz na sąsiednich Stawach Łyżwiarskich.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Największy ze Stawów Łyżwiarskich, widok od strony Trasy Siekierkowskiej.
(foto Michał Kaczorowski)
Zachodni kraniec największego stawu, między pasem trzcin a widoczną tu Trasą Siekierkowską znajduje się malutki, zarastający staw.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Największy staw w całej okazałości, w tle Trasa Siekierkowska i Sanktuarium Matki Bożej.
(foto Michał Kaczorowski)
Widok na wschodnią część stawu, w głębi Wał Zawadowski.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Fosa wokół Fortu Augustówka, widok od strony stawów na jej północny kraniec.
(foto Michał Kaczorowski)
Fosa wokół fortu blisko północnego krańca, na tym piaszczystym kawałku brzegu często siadają lecichy.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Fosa, widok z wału fortu.
(foto Michał Kaczorowski)
Fosa obok pierwszego (od strony północnej licząc) zakrętu, w tle zaznaczona latarniami ścieżka piesza i rowerowa.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Ważki zarejestrowane na Stawach Łyżwiarskich i Forcie X Augustówka
(13 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica (żagiew) ruda Aeshma isoceles
Szklarka zielona Cordulia aenea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje
 
 
Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Nieliczne samce nad mniejszymi zbiornikami.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Nieliczne samce nad jednym z małych zbiorników, nastę[pnie w lipcu sporo młodych osobników nad brzegami stawów i fosy.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczne kopulujące pary, samice składające jaja, samce na trzcinach.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczne kopulujące pary, samice składające jaja, samce na trzcinach.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Samce i samice na trawach w pobliżu zbiorników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Liczne samce w lotach patrolowych nad stawami i na pobliskiej łące.
 
Żagnica (żagiew) ruda
Aeshma isoceles
Nieliczne samce w lotach patrolowych nad fosą.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Samce w lotach patrolowych nad fragmentami poszczególnych zbiorników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Samica widziana na ścieżce na pobliskich działkach, liczne samce patrolujące piaszczyste brzegi fosy i przysiadające na ścieżce.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
Samiec widziany na największym ze stawów, samce na fosie dość liczne.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Liczne samce w lotach patrolowych mad wszystkimi zbiornikami i fosą, spotkałem też samca formy praenubila.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne samce w pobliżu stawów.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Młoda samica spotkana na łące w pobliżu stawów.