CZELADŹ

Stawy przy ul. Wiejskiej

Stawy przy ulicy Wiejskiej (UTM CA67) jeszcze do połowy lat 90 XX w. znajdowały się, jak wskazuje nazwa ulicy, na skraju pól i łąk od wschodu ograniczonych trasą Katowice–Warszawa zwaną wtedy Gierkówką. Obecnie stawy te znajdują się w części miasta przeznaczonej na działalność przemysłowo handlową w utworzonej specjalnie w tym celu strefie, nazwanej Gospodarczą Bramą Śląska. Inwestycje w tym rejonie na północ od stawów rozpoczęło powstałe 1997 roku, jako pierwsze i zarazem największe w Polsce centrum handlowe M1. Od tego czasu teren zabudowano kolejnymi obiektami. Od kilku lat inwestycje przeniosły się na obszar po drugiej stronie ulicy Wiosennej. Mniej więcej w tym samym czasie udostępniono pod kolejne inwestycje nowe tereny na północ od ulicy Wiejskiej. Enklawa terenów podmokłych na terenie Czeladzi zachowała się najprawdopodobniej tylko, dlatego że otoczona jest nie tylko drogami, ale i nasypami bocznic kolejowych do nieistniejących już zakładów przemysłowych.

POWRÓT
Ważki Czeladzi

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Widoczny na mapie obszar na lewo od drogi należy do Czeladzkiej dzielnicy Piaski. Na prawo to dzielnica Będzina, Małobądz.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Szare ścieżki z północnej i południowej strony stawów biegną po szczytach nasypów kolejowych.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok z nasypu kolejowego w kierunku drogi Katowice–Warszawa.
(foto Krzysztof Przondziono)
Zdjęcie z podestu w kierunku terenów przemysłowych przy ulicy Wiosennej.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Płycizny zbiornika porasta między innymi osoka aloesowata.
(foto Krzysztof Przondziono)
Obszar ograniczony nasypami oraz drogą porośnięty jest trzcinowiskiem. W rejonach suchszych — nawłocią. Na zdjęciu teren pomiędzy stawami.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok ogólny na drugi staw w kierunku zachodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Podążając wzdłuż stawu po północnej stronie nasypu mijamy zbiornik retencyjny i tereny przemysłowe przy ulicy Wiejskiej.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Zachodni fragment stawu. Na przeciwległym brzegu widać nasyp kolejowy. Obecnie nie pełni swojej pierwotnej roli, ale bardzo dobrze izoluje stawy od napierającej cywilizacji.
(foto Krzysztof Przondziono)
Patrząc w kierunku wschodnim na horyzoncie widzimy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Ważki zarejestrowane nad stawami przy ulicy Wiejskiej
(13 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz władca Anax imperator
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
Szklarka zielona Cordulia aenea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szablak późny Sympetrum striolatum
 
 
Obserwacje

Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Kilka osobników.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Kilka osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Żagniczka wiosenna
Brachytron pratense
Kilka osobników.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Liczny.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Kilkanaście osobników.