CZELADŹ

Staw Przetok

Staw Przetok (UTM CA67) o powierzchni 1,70 ha znajduje się w zachodniej części miasta, tuż przy granicy z Siemianowicami Śląskimi. Obok znajdują się zalane rowy oraz drugi, mniejszy zbiornik wodny. Być może są to jakieś pozostałości po starych urządzeniach melioracyjnych. Uzasadniałoby to w jakiś sposób zwyczajową nazwę stawu. Druga nazwa tego stawu — Wylewy jest jeszcze bardziej uzasadniona, gdyż cały teren jest obszarem zalewowym płynącej w pobliżu rzeki Brynicy. Lustro wody w stawie jest poniżej lustra rzeki przepływającej tuż obok, w obwałowanym i wyregulowanym korycie. W okolicy przeważa roślinność ruderalna oraz zarośla wierzbowe. Brzegi stawu porastają szuwary gęsto poprzecinane stanowiskami wędkarskimi. Urządzane są tu często różnego typu zawody wędkarskie.

POWRÓT
Ważki Czeladzi

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Akweny, na których prowadzono obserwacje to dwa zbiorniki i rowy między większym zbiornikiem zwanym Przetok a rzeką Brynicą. Zbiornik wodny znajdujący się w widłach Rowu Michałkowskiego i Brynicy znajduje się już na terytorium Siemianowic.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Mniej więcej w tej okolicy przebiegał stary szlak handlowy pomiędzy Krakowem a Wrocławiem. Tędy też swoje wojska prowadził król Stefan Batory z odsieczą dla Wiednia.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok ogólny ze wschodniego, należącego do Czeladzi, brzegu na zachód w roku 2016.
(foto Krzysztof Przondziono)
W roku 2017 widok nieco się zmienił. Na zachodnim, należącym do Siemianowic, brzegu powstaje duży obiekt.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Ujęcie w kierunku ulicy Staszica.
(foto Krzysztof Przondziono)
W centralnej części zdjęcia widoczne wieże neoromańskiego kościoła z początku XX w.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Mniejszy ze zbiorników. Zdjęcie wykonane z wału oddzielającego staw od rzeki Brynicy.
(foto Krzysztof Przondziono)
Rzeka Brynica i widoczne na horyzoncie bloki mieszkalne w Czeladzi.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Nad rzeką zamiast gadziogłówki, której szukam od lat, spotkałem czaplę siwą.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kanał.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Ważki zarejestrowane nad stawem Przetok
(14 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Szklarka zielona Cordulia aenea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Kilka osobników.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Około 20 osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna, samce, samice, kopulacja, składanie jajeczek.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników, samce, samice, kopulacja, składanie jajeczek.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkanaście osobników, samce, samice, kopulacje, składanie jajeczek.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników, samce, samice, kopulacje, składanie jajeczek.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
1 osobnik.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
4 osobniki nad rowami.
 
Husarz władca
Anax imperator
2 osobniki.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
5 osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Bardzo liczna, samce, samice, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników, samce, samice, kopulacje, składanie jajeczek.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkanaście osobników, samce, samice, kopulacje, składanie jajeczek.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
1 osobnik.