WARSZAWA

Zakole Wawerskie

Zakole Wawerskie (UTM EC08) znajduje się na terenie dzielnicy Wawer. Obszar Zakola powstał w wyniku wymycia przez wody powodziowe Wisły potężnego zakola, którego łuk odchodzi do 1 km od istniejącego koryta rzeki. Teren jest wilgotny, miejscami podmokły. Przecinają go liczne rowy melioracyjne oraz duży kanał (Nowa Ulga). Na zakolu występuje mozaika różnorodnych zbiorowisk roślinnych od olsów, przez wilgotne łąki i turzycowiska po szuwary trzcinowe i roślinność bagienną.

Pierwotnie rósł tu ładny las lęgowy z licznymi oczkami wodnymi oraz dużymi połaciami łąk. Obecnie część terenu została przekształcona: powstała Trasa Siekierkowska i Węzeł Marsa, do tego doliczyć należy nielegalne wysypiska gruzu i śmieci, a także nowe tereny pod zabudowę. Na terenie tym został w 2002 roku powołany przez Wojewodę Mazowieckiego Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy o powierzchni ok. 54 ha. [Wikipedia].

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Michał Kaczorowski
Ewa Miłaczewska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były na Zakolu Wawerskim znajdującym się pomiędzy ulicami: Trasa Siekierkowska, Płowiecka i Trakt Lubelski. Głównie w części północnej, gdzie znajduje się obszar objęty ochroną obrysowany przerywaną linią.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Kanał Nowa Ulga, w tle ogrodzenie jednej z firm przy ulicy Płowieckiej.To tutaj latały żagnice jesienne.
(foto Michał Kaczorowski)
Kanał Nowa Ulga odcinek nieco dalej na wschód, po prawej Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Kaskada i mostek nad kanałem Nowa Ulga przy ulicy Leśniczówka.
(foto Michał Kaczorowski)
Bujna roślinność wodna w kanale Nowa Ulga.
(foto Michał Kaczorowski)

   
Ważki zarejestrowane na obszarze Zakola Wawerskiego
(12 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Szklarka zielona Cordulia aenea
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Liczne obserwacje samców przysiadających na roślinności nadwodnej, rzadziej obserwowane samice.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Pierwszą samicę zauważyłam 16 lipca 2013 r. na tui, na moim tarasie przy ulicy Cichociemnych — to po drugiej stronie Trasy Siekierkowskiej niż Zakole Wawerskie. "Hodowałam" ją na tym tarasie dwanaście dni, później znikła. Następnie dwa samce znalazłam po gocławskiej stronie Kanału Nowa Ulga tam, gdzie odchodzi od niego Kanał Gocławski. Później jeszcze jedną samicę na samym Zakolu Wawerskim między ulicami Poprawną i Kosmatki.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Pojedynczy samiec na trzcinie nad Kanałem Gocławskim koło rozwidlenia z Kanałem Nowa Ulga.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilka samców przysiadających na roślinności nadwodnej nad Kanałem Gocławskim i Nowa Ulga czyli po przeciwnej stronie Trasy Siekierkowskiej niż Zakole Wawerskie.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Samce i samice przysiadające na roślinności nadwodnej, kilka kopulujących par. Obserwowano nad Kanałem Gocławskim między Kanałem Nowa Ulga, a Kościołem Św. Patryka.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Kilkakrotne obserwacje osobników w locie patrolowym, głównie nad fragmentem obszaru graniczącym z pobliskim lasem łęgowym.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Kilkakrotnie obserwowano nieliczne samce, tylko w lotach patrolowych tuż nad kanałem.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Wielokrotne obserwacje samców patrolujących teren w kilku miejscach nad podmokłymi łąkami. Spotykana jednak niezbyt licznie, nie obserwowano samic, ani zachowań rozrodczych.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Kilkakrotnie obserwowano pojedyncze samice, głównie na roślinności przy brzegu kanału Nowa Ulga. Nie stwierdzono samców ani zachowań rozrodczych.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Wielokrotnie spotykano zarówno samce jak i samice. Gatunek obserwowany zarówno na brzegach kanału, jak i dalej na podmokłych łąkach. Nie zaobserwowano tandemów ani kopulacji.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Kilkakrotnie obserwowano nieliczne samce i samice, głównie na podmokłych łąkach, sporadycznie w pobliżu brzegów kanału. Nie obserwowano zachowań rozrodczych.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkakrotne obserwacje samców i samic przysiadających w pobliżu kanału.