RUDA ŚLĄSKA

Staw Szkopka

Staw Szkopka (UTM CA47), na niektórych mapach występujący pod nazwą Szkopa, znajduje się w dolinie Bytomki, w północnej części dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej. Ten zbiornik pochodzenia antropogenicznego, najprawdopodobniej jest starym wyrobiskiem piasku. Powierzchnia jego wynosi około 80 arów. Od północy ograniczony jest wysoką skarpą, na której znajduje się zaniedbany park założony w drugiej połowie XIX wieku. Park ten im. Jana III Sobieskiego podobnie, jak główna ulica osiedla Kuźnica Rudzka, nazwę swą zawdzięcza przejściu tędy wojsk króla ciągnących pod Wiedeń w 1683 roku. Natomiast od południa brzeg zbiornika stanowi równie wysoka skarpa, na której szczycie znajduje się nasyp nieczynnej kolei piaskowej. Brzegi porośnięte są przez trzcinę, miejscami na przybrzeżnych wypłyceniach sitowiem. Staw Szkopka dzierżawiony przez Polski Związek Wędkarski.

POWRÓT
Ważki Rudy Śląskiej

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw Szkopka znajduje się w dolinie rzeki Bytomki w pobliżu zbiegu granic miast Zabrza, Rudy Śląskiej i Bytomia.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na północ od stawu znajdują się historyczne zabudowania Kuźnicy Rudzkiej, a nazwa osiedla wywodzi się od istniejącej tu niegdyś jednej z większych w okolicy kuźni żelaza.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok na staw w kierunku zachodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok na staw w kierunku wschodnim przenosi nas w okres przełomu XIX i XX wieku, kiedy zbudowano tu osiedle Kuźnica Rudzka (Rudahammer).
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Wschodni kraniec zbiornika Szkopka.
(foto Krzysztof Przondziono)
Północno-wschodni brzeg zbiornika,
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Szkopka
(12 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraea
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Kilka osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilkanaście osobników.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Cztery samce, jeden tandem i składanie jajeczek
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
Kilka osobników.