RUDA ŚLĄSKA

Staw Ameryka

Staw Ameryka (UTM CA47) znany dawniej również, jako Szyb Południowy to antropogeniczny zbiornik bezodpływowy o powierzchni 1,4 h. Otoczony dość pokaźnym drzewostanem. Znajduje się w Rudzie Śląskiej na skraju dzielnicy Chebzie, w bezpośredniej bliskości DTŚ (Drogowej Trasy Średnicowej). Za niedługo będzie graniczył z terenami przemysłowymi, które zajmą cały teren pomiędzy DTŚ a ulicą Niedurnego. Na północ od stawu w kierunku północno zachodnim znajdują się jeszcze dwa małe oczka wodne. Obserwacje ważek obejmują wszystkie trzy zbiorniki.

POWRÓT
Ważki Rudy Śląskiej

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Przygotowany pod inwestycje teren zajmuje obszar pomiędzy rozjazdami DTŚ do ulicy Szyb Barbary.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Nad brzegiem stawu rosną pokaźne drzewa.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok na staw w kierunku północno zachodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku północno wschodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Mniejsze z oczek wodnych leżących na północ od Stawu Ameryka jest mocno zacienione i nie jest zbyt interesujące.
(foto Krzysztof Przondziono)
Większe z oczek, o dużym nasłonecznieniu jest płytkie, z bogatą roślinnością, stanowi dla ważek dużą atrakcję.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Ameryka
(12 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica wielka Aeshna grandis
Husarz ciemny Anax parthenope
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
 
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Kilka osobników na małym oczku.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Kilkanaście osobników.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilka osobników na małym oczku.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Liczny na małym oczku.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Pięć osobników.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Dwa osobniki na małym oczku.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilkanaście osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Kilkanaście osobników.