KIELCE

Szydłówek — jezioro zaporowe na rzece Silnicy

Zbudowana w 1955 r. tama spiętrzyła wody rzeki Silnicy tworząc w dzielnicy Szydłówek (UTM DB73) sztuczne jezioro, wkrótce tama została rozmyta, a prace naprawcze trwały do 1957 r. Zbiornik, zaplanowany jako rekreacyjny, wzbudzał od początku wiele kontrowersji z uwagi na sąsiedztwo cmentarza, wiele także pisano o zanieczyszczeniu ściekami, jakie niosła Silnica. Kiedy na początku XXI wyremontowano tamę, dokładnie zbadano osady z dna spuszczonego zbiornika. Okazało się, że zawierają zaskakująco mało zanieczyszczeń. Remont zakończono w 2007 r. W północnej części jeziora usypano wyspę, brzegi powoli zarasta szuwar pałki szerokolistnej.

POWRÓT
Ważki Kielc

Zdjęcia: Mariusz Gwardjan
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Mariusz Gwardjan
Joanna Przybylska
Tekst: Mariusz Gwardjan
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwowano brzegi jeziora zaporowego Szydłówek zwanego też Zalewem Kieleckim.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapę aby powiększyć.
Na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Wschodni brzeg zbiornika od wczesnej wiosny jest ulubionym miejscem spacerów Kielczan.
(foto Mariusz Gwardjan)
Ten sam wschodni brzeg latem.
(foto Mariusz Gwardjan)

 
Zachodni brzeg jest mniej „ucywilizowany” i odwiedzają go głównie wędkarze. Występują tu płaty szuwaru, rdestu ziemno–wodnego i rdestnicy.
(foto Mariusz Gwardjan)
Zatoka z rdestnicą.
(foto Mariusz Gwardjan)

 
Północny skraj jeziora z wyspą i mostkiem na Silnicy.
(foto Mariusz Gwardjan)
Widok z północnego krańca na wyspę.
(foto Mariusz Gwardjan)

   
Ważki zarejestrowane na Szydłówku nad jeziorem zaporowym na rzece Silnicy
(11 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
 
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
 
Obserwacje

Straszka pospolita
Sympecma fusca
Pojedyncze osobniki.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Najliczniejszy gatunek, powyżej 100 osobników.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Do kilkunastu osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Do kilkunastu osobników.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Liczne osobniki na wyspach rdestnicy pływającej i rdestu ziemnowodnego.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Pojedyncze osobniki.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Pojedyncze osobniki.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Do kilkunastu osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Pojedyncze osobniki.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Do kilkunastu osobników.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Do kilkunastu osobników.