GDANSK

Osowa

Dzisiejsza dzielnica Gdańska — Osowa (UTM CF33), obejmuje historyczne tereny wsi Wysoka oraz osady Osowa Karczma (Osowa Góra). Nazwy „Osowa” używano już w 1659 r. w brzmieniu Espenkrug (Osowa Karczma). Karczma ta znajdowała się wśród drzew (topole osiki, zwane wtedy „osami” — stąd przydawka „osowa”). Inne określenie miejsca, od którego wywodzi się dzisiejsza Osowa to „Osowa Góra” (po kaszubsku — Osowo Góra). To określenie z kolei nawiązuje do pagórkowatego krajobrazu Osowej. Stąd nazwę dzielnicy powinno się odmieniać przymiotnikowo, np. w Osowej — tak jest oficjalnie, a nie rzeczownikowo, np. w Osowie, choć wielu mieszkańców tej dzielnicy tak mówi.
(https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/W-Osowej-czy-w-Osowie-Klopotliwa-odmiana-nazwy-gdanskiego-osiedla-n64507.html#tri).

Teren dawnej wsi Osowej leży na zachód od dzisiejszej dzielnicy, przy północnym brzegu jeziora o tej samej nazwie (jez. Osowskie — niem. Espen-See albo Espenkruger See). Dzisiejsza dzielnica Osowa rozciąga się od dawnej wsi Wysoka (niem. Wittstock) na północy po dawną osadę Owczarnia (niem. Schäferei) na południu i po Barniewice (niem. Barnewitz) i Nowy Świat (niem. Neue Welt) na zachodzie.

Obecnie Osowa jest dość gęsto zabudowaną dzielnicą mieszkaniową składającą się przeważnie z domów jedno– lub kilkurodzinnych. Dużych bloków tu nie ma. Dzielnica znajduje się po zachodniej stronie zarówno Lasów Oliwskich (część Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego), jak i obwodnicy trójmiejskiej (droga ekspresowa S6). Jeszcze do lat 80. XX w. był to teren przeważnie rolniczy, co widać na dawnych mapach niemieckich, a także częściowo jeszcze na ortofotomapach Gdańska z początku XXI w. Wszystkie te ortofotomapy z lat 2000, 2008, 2011, 2014, 2016 i 2018 można obejrzeć tu: http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index.

Opisuję tu cztery zbiorniki w Osowej, nad którymi obserwowałem ważki. Jak widać z map, wszystkie istnieją w takiej, czy innej formie od co najmniej stu lat. Poza nimi znajdują się jeszcze inne zbiorniki wody w tej okolicy, ale są one przeważnie całkowicie niedostępne (pośrodku zjazdów przy trójmiejskiej obwodnicy — droga S6) albo dla bezpieczeństwa ogrodzone (np. zbiornik retencyjny ze stromymi betonowymi zboczami).

Trzy z opisanych tu czterech zbiorników (A, B, C) są bezodpływowe i nie ma między nimi żadnego fizycznego połączenia. Leżą one w płytkich nieckach na dość szerokim wododziale pomiędzy zlewnią strumieni powstających w najwyższych partiach Lasów Oliwskich i płynących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego, a zlewni rzeki Radunia. Zbiornik D (Owczarnia) należy do zlewni Potoku Oliwskiego.

POWRÓT
Ważki Gdańska

Zdjęcia: Peter Senn
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Peter Senn
Tekst: Peter Senn
© Ewa Miłaczewska

 
 
Zbiornik A (pow. 0,15 ha; wys. 149 m n.p.m.)
Mały staw przy ul. Kielnieńskiej w Wysokiej. W latach 80. XX w., przed budową wiaduktu nad obwodnicą, autobusy zatrzymywały się na przystanku w pobliżu stawu. Wtedy był on typowym wiejskim stawem, który być może służył jako wodopój dla miejscowego bydła i w pobliżu którego stało kilka budynków gospodarczych. Obecnie staw znajduje się wśród zabudowań mieszkalnych. Między 2008 i 2011 r. został przekształcony w zbiornik retencyjny, a w pobliżu powstał mały teren rekreacyjny (plac zabaw, kort do koszykówki itp.). Zbiornik, choć w całości ogrodzony, jest z każdej strony dobrze widoczny. Dominujące rośliny to: krwawnica pospolita Lythrum salicaria i wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum na zboczach zbiornika, kosaciec żółty Iris pseudacorus, skrzyp Equisetum sp. (helofity), grzybień biały Nymphaea alba (włącznie z formą ogrodową), rdest ziemnowodny Polygonum amphibium, rdestnica pływająca Potamogeton natans (pływające) oraz rogatek Ceratophyllum sp. (podwodne). Na stawie bywa kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos i pływają w nim małe ryby.
Zbiornik B (pow.0,74 ha; wys. 146 m n.p.m.)
Malowniczy staw w Parku Chirona leżący pomiędzy ulicami Chirona, Zeusa i Biwakowej. Cały park, otwarty w 2010 r., został zbudowany na dawnej bagnistej łące leżącej pomiędzy domami i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Jest to pięknie zagospodarowany teren z alejkami, placami zabaw i siłownią. Przyznano parkowi pierwszą nagrodę w wojewódzkim konkursie „Najpiękniejsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2012”. Jak widać na zdjęciach, stawowi pozwolono bardzo ładnie zdziczeć, zdążył już obrosnąć w różne rośliny wodne. Stał się ostoją nie tylko dla ważek, ale także dla ptactwa wodnego, a pewnie i innych zwierząt. Zaobserwowane rośliny rosnące na brzegach stawu: wierzba Salix sp., mięta nadwodna Mentha aquatica, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, sitowie leśne Scirpus sylvaticus, uczep trójlistkowy Bidens tridentata, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa, manna mielec Glyceria maxima, niezapominajka Myosotis sp. Helofity to pałka wąskolistna Typha angustifolia, pałka szerokolistna T. latifolia, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, kosaciec żółty Iris pseudacorus, turzyca Carex sp. Sporą część tafli porasta grążel żółty Nuphar lutea. Podwodnych roślin nie zauważyłem. Z ptaków wodnych jest wszędobylska kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos i kokoszka wodna Gallinula chloropus.
Zbiornik C (pow.0,08 ha; wys. 146 m n.p.m.)
Malutki staw polny wypełniający drobną nieckę między ul. Barniewicką a nasypem linii kolejowej Gdynia-Kościerzyna. Prawdopodobnie silnie zeutrofizowany, bowiem podczas mojej wizyty we wrześniu jego powierzchnia była całkowicie pokryta rzęsą drobną Lemna minor. Helofity to skrzyp bagienny Equisetum fluviatile i ponikło błotne Eleocharis palustris. Na skraju stawu rośnie m. in. wierzbownica błotna Epilobium palustre, wierzba Salix sp., jaskier płomiennik Ranunculus flammula, żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, uczep trójlistkowy Bidens tripartita, sit Juncus sp., przytulia błotna Galium palustre, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata i szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum.
Zbiornik D (pow. 0.78 ha; wys. 137 m n.p.m.)
Pierwotnie naturalny staw, obecnie funkcjonuje jako „Zbiornik Retencyjny Owczarnia”. Jest także odwiedzany przez wędkarzy, zbiornik jest bowiem od czasu do czasu zarybiany. Ilość gatunków roślin jest tu dość skromna. Nie wszystkie odcinki brzegu są dostępne, a tafla otwarta, bez wysp. Przy brzegu zatem widziałem tylko żabieńca babkę wodną Alisma plantago-aquatica z roślin nadwodnych. Poza nimi rosły rośliny ruderalne. Helofitów jest mało, zarówno ilościowo jak i jakościowo: pałka szerokolistna Typha latifolia, ponikło błotne Eleocharis palustris i jaskier jadowity Ranunculus sceleratus. Z roślin pływających widziałem jedynie niewielkie płaty grzybienia białego Nymphaea alba oraz rdestnicy pływającej Potamogeton natans. Z ptaków widziałem kaczki krzyżówki Anas platyrhynchos oraz czaplę siwą Ardea cinerea. Były także żaby.

Obok: fragment mapy z roku 1905 pokazujący zbiorniki A, B, C i D w Gdańsku Osowej
(1576_(329)_Quaschin_geong-agr_1905_UPozn (1))
 
 
Mapa dzisiejszej dzielnicy Gdańsk Osowa (wówczas na terenie Polski) na niemieckiej mapie Wolnego Miasta Gdańska z 1930 roku.
(Karte_des_Gebietes_der_Freien_Stadt_Danzig_1930).
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbiorniki A-D na tle współczesnego planu miasta
(https://www.wysokosc.mapa.info.pl/)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zbiornik A. Staw przy ul. Kielnieńskiej.
(foto Peter Senn)
Zbiornik B. Staw w Parku Chirona.
(foto Peter Senn)

 
Zbiornik B. Staw w Parku Chirona.
(foto Peter Senn)
Zbiornik B. Staw w Parku Chirona.
(foto Peter Senn)

 
Zbiornik B. Staw w Parku Chirona.
(foto Peter Senn)
Zbiornik C. Staw między ul. Barniewicką a linią kolejową Gdynia-Kościerzyna.
(foto Peter Senn)

 
Zbiornik D. Zbiornik retencyjny Owczarnia.
(foto Peter Senn)
Zbiornik D. Zbiornik retencyjny Owczarnia.
(foto Peter Senn)

 
Ważki zarejestrowane w Gdańsku Osowej
(13 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica sina Aeshna cyanea
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metalica
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum

 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Zbiornik D — 1 obserwacja, 16 VIII 2018. Kilka samców.
 
Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Zbiornik C — 1 obserwacja, 7 XI 2018. Jedna samica.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Zbiornik A — 1 obserwacja, 24 V 2019. Jeden samiec; Zbiornik B — 1 obserwacja, 24 V 2019. Jedna samica f. rufescens; Zbiornik D — 1 obserwacja, 16 VIII 2018. Kilka samców i samica, tandemy, kopulacja.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Zbiornik D — 1 obserwacja, 16 VIII 2018. Jeden samiec.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Zbiornik B — 1 obserwacja, 24 V 2019. Kilka samców.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Zbiornik B — 1 obserwacja, 24 V 2019. Samiec i samica.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Zbiornik B — 1 obserwacja, 24 V 2019. Jeden samiec; Zbiornik D — 1 obserwacja, 29 V 2019. Jeden samiec.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Zbiornik B — 1 obserwacja, 7 XI 2018. Jeden patrolujący samiec. Zbiornik C — 1 obserwacja, 7 XI 2018. Jeden patrolujący samiec.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Zbiornik A — 1 obserwacja, 7 IX 2018. Jeden patrolujący samiec.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metalica
Zbiornik D — 1 obserwacja, 16 VIII 2018. Jeden osobnik.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Zbiornik D — 2 obserwacje, 16 VIII 2018 (jeden osobnik), 29 V 2019 (teneralny samiec). Gatunek autochtoniczny.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Zbiornik A — 1 obserwacja, 7 IX 2018. Jeden samiec.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Zbiornik B — 1 obserwacja, 7 XI 2018. Kilka samców terytorialnych; Zbiornik C — 1 obserwacja, 7 XI 2018. Kilka samców i samic, tandemy, składanie jajek; Zbiornik D — 1 obserwacja, 16 VIII 2018. Kilka samców i samic, tandemy, składanie jajek.