RUDA ŚLĄSKA

Staw Marcina

Staw Marcina (UTM CA47) to antropogeniczny zbiornik o powierzchni około 5,7 ha. Nazwa pochodzi od nazwy szybu nieistniejącej już kopalni Paweł (Paulus grube). Obecnie byłby stawem źródliskowym dla rzeki Rawy gdyby nie to, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uznał ten odcinek rzeki aż do dzielnicy Zawodzie w Katowicach, gdzie wpływa do Rawy Potok Leśny, za otwarty kanał ściekowy. Obecnie — na odcinku od stawu (przez Świętochłowice i Chorzów) do miejsca, w którym znajduje się oczyszczalnia — jest to kanał zamknięty. W okresie międzywojennym, przed regulacją, Rawa miała swoje źródła kawałek dalej na zachód od stawu w okolicach dworca kolejowego w Chebziu dzielnicy Rudy Śląskiej.

Staw otoczony jest hałdami. Obecnie rekultywowanymi, co widać na poniższych zdjęciach. Zrekultywowany teren od razu zagospodarowywany jest przez zakłady przemysłowe. Zmiany, jakie nastąpiły w ostatnim czasie i będą jeszcze kontynuowane w okolicy tego i kilku innych stawów w okolicy, nie zachodziły w tej skali co najmniej przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Na stawie swoją kolonię mają mewy, rozmnażają się perkozy dwuczube i kilka innych gatunków ptaków.

POWRÓT
Ważki Rudy Śląskiej

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw Marcina znajduje się tuż obok Stawu Ameryka. Pomiędzy tymi stawami przebiega linia kolejowa.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zdjęcie satelitarne przedstawia widok zrekultywowanej hałdy.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Środkowy fragment północnego brzegu w 2014 roku.
(foto Krzysztof Przondziono)
Fragment wschodniego brzegu w roku 2015, na poprzednim zdjęciu zasłonięty przez szuwary.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
W roku 2017 hałda jest już zrekultywowana. Odzyskany teren od razu zajął zakład przemysłowy.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok ze szczytu zrekultywowanej hałdy w kierunku stacji benzynowej.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Teoretycznie początek rzeki Rawy.
(foto Krzysztof Przondziono)
Perkoz dwuczuby.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Marcina
(8 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna, samce, samice, tandemy.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Kilkanaście osobników.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Liczny, samce, samice, tandemy.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Dwa osobniki.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilkanaście osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Bardzo liczna.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.