RUDA ŚLĄSKA

Staw Kokotek

Staw Kokotek (UTM CA47) administracyjnie znajduje się na terenie Chebzia jednej z najmniejszych dzielnic Rudy Śląskiej Jest to zbiornik sztuczny, bezodpływowy, o powierzchni około 5 ha. Brzegi częściowo porośnięte są roślinnością szuwarową. Staw położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań przemysłowych i stacji benzynowej. Obecnie znajduje się w zarządzie Polskiego Związku Wędkarskiego.

POWRÓT
Ważki Rudy Śląskiej

Zdjęcia: Katarzyna Przondziono
Google Earth
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Odwiedzając to miejsce miałem odczucie, że otoczenie stawu jest najbrzydsze, jakie do tej pory widziałem. Najwidoczniej nie byłem w tym osamotniony, gdyż...
(Google maps)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
...miejscowa społeczność postanowiła w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok zagospodarować brzeg stawu pod kątem przygotowania infrastruktury dla inwalidów wędkarzy i korzystania ze sprzętu pływającego.
(Google Earth)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Widok na staw w kierunku dworca kolejowego Ruda Chebzie.
(foto Katarzyna Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Widok na południowy brzeg którego znaczną część zajmuje stacja benzynowa z dużym parkingiem dla ciężarówek.
(foto Katarzyna Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Na brzegu północnym oprócz kilku przedsiębiorstw swoją siedzibę ma Urząd Skarbowy.
(foto Katarzyna Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zachodni fragment stawu z umiejscowionym na jego brzegu parkingiem dla aut osobowych.
(foto Katarzyna Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Kokotek
(10 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
2 tandemy.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkanaście osobników.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
3 osobniki.
 
Husarz władca
Anax imperator
4 samce.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
5 samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka osobników.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
Kilka osobników.