RUDA ŚLĄSKA

Staw Glombik

Staw Glombik (UTM CA47) znajduje się w dzielnicy Rudy Śląskiej Godula. Jej nazwa pochodzi od nazwiska Karola Goduli śląskiego magnata przemysłowego z pierwszej połowy XIX w. Do roku 1959 podobnie jak pozostałe dzielnice obecnej Rudy Śląskiej była samodzielną gminą.

Staw znajduje się w południowym krańcu dzielnicy Godula. Sąsiaduje ze Stawem Smrodlok, a pomiędzy nimi na nasypie biegnie ulica Goduli. Prawdopodobnie przed usypaniem tej grobli oba stawy stanowiły jedność.

POWRÓT
Ważki Rudy Śląskiej

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
Google Earth
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw Glombik znajduje się pomiędzy stawami Smrodlok i Lipińskim.
(Google maps)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Glombik Głombik lub Głąbik — do wyboru, bo wszystkie nazwy funkcjonują równocześnie ma powierzchnię 1,64 hektara.
(Google Earth)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Widok ogólny w kierunku północnym.
(foto Krzysztof Przondziono)
Ten sam widok na niewielkim zbliżeniu wczesną jesienią.
(foto Krzysztof Przondziono)
 
 
Widok w kierunku zachodnim. Na wysokiej skarpie za drzewami ulica Goduli.
(foto Krzysztof Przondziono)
Samica szablaka krwistego, zanim jeszcze na dobre się utopiła, już wzbudziła spore zainteresowanie wśród nartników, jako potencjalne pożywienie.
(foto Krzysztof Przondziono)
   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Glombik
(8 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica sina Aeshna cyanea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
5 osobników.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
5 osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Bardzo liczne samce, samice, kopulacje i składanie jaj. Najliczniejszy gatunek wśród ważek różnoskrzydłych
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka osobników.