KIELCE

Oczyszczalnia wód opadowych przy ulicy Prochownia

Obiekt powstał w 2011 roku. Odbiera wody deszczowe ze wschodniej części osiedla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ma formę dwóch zbiorników retencyjno-ewaporacyjnych o  szczelnym, wybetonowanym dnie i brzegach, z których odstana woda przelewa się do koryta pobliskiego cieku wodnego — strumienia Zagórka. Obiekt jest ogrodzony, co utrudnia dostępność dla obserwacji i dokumentacji fotograficznej.

POWRÓT
Ważki Kielc

Zdjęcia: Roman Maniarski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Joanna Przybylska
Roman Maniarski
Tekst: Joanna Przybylska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Wschodnia część miasta na zdjęciu satelitarnym z zaznaczoną strzałką lokalizacją oczyszczalni.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapę aby powiększyć.
Betonowe zbiorniki — około 1/3 powierzchni pokrywa szuwar pałki szerokolistnej, obecne są też płaty rdestnicy pływającej.
(foto Roman Maniarski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

   
Ważki zarejestrowane na obszarze oczyszczalni wód opadowych przy ulicy Prochownia
(7 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
 
Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Kilkadziesiąt osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Pojedynczy osobnik.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Pojedynczy osobnik.