CZELADŹ

Szyb Jana

Szyb Jana (UTM CA67) to bezodpływowe oczko wodne pośrodku terenów niegdyś zdegradowanych przez przemysł wydobywczy. Położony jest na południowo–zachodnim skraju miasta Czeladź. Wschodnia strona stawu zrekultywowana w okresie wcześniejszym zdążyła już porosnąć lasem. Zachodnia po wyrobisku piasku zrekultywowana w ostatnim czasie wygląda na razie jak step. Nazwa stawu podobnie jak droga prowadząca do niego bierze się od szybu nieistniejącej już kopalni Saturn. Kopalnia swą działalność rozpoczęła w 1887 r. W roku 1899 zakupiona została przez grupę łódzkich przemysłowców pragnących sobie zabezpieczyć tanie i niepodatne na zawirowania koniunktury dostawy węgla do swych fabryk włókienniczych.

POWRÓT
Ważki Czeladzi

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Cała okolica stawu na planach zaznaczona jest jako nieużytki. Większość terenu w dalszym ciągu ma status terenów przemysłowych do ponownego zagospodarowania.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Łąka w lewym górnym rogu zdjęcia, to zrekultywowany teren po wyrobisku piasku.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok od strony ulicy Szyb Jana, z zachodniego brzegu na wschód.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w przeciwnym kierunku, ze wschodniego brzegu na zachód.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Wschodni brzeg porośnięty trzciną. Zachodni bardzo łagodny piaszczysto trawiasty. Dno stawu porośnięte bogatą roślinnością podwodną.
(foto Krzysztof Przondziono)
Okolica obfituje w płazy i gady. Żyją tu żaby wodne i trawne oraz duża populacja zaskrońców.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Ważki zarejestrowane nad Szybem Jana
(11 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Szklarka zielona Cordulia aenea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Kilka osobników.
 
Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Dwa tandemy.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
1 osobnik.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
3 osobniki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkanaście osobników.