Sprawozdanie z roku 2011

73 gatunki ważek W pierwszym roku działalności strony przedstawionych zostało 65 gatunków ważek, w drugim roku mamy na stronie już wszystkie 73 gatunki, które kiedykolwiek zarejestrowano na terenie Polski w tym:
26 gatunków Zygoptera
47 gatunków Anisoptera
.

W ciągu 2011 roku udało się zgromadzić materiały dotyczące wszystkich brakujących gatunków ważek:
1. Aeshna caerulea
2. Aeshna viridis
3. Anax ephippiger
4. Coenagrion armatum
5. Coenagrion ornatum
6. Erythromma lindenii
7. Lestes macrostigma
8. Somatochlora alpestris.

Serdecznie dziękuję Kolegom, którzy organizując wyprawy terenowe pamiętali o zrobieniu nie tylko zwykłych zdjęć dokumentacyjnych, ale też postarali się, aby pokazać na nich cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków.
W ten sposób dotarliśmy do końca listy polskich ważek i teraz pozostaje już tylko staranie o jeszcze ciekawsze zdjęcia!
 
Larwy/wylinki Dla 50 gatunków ważek przedstawiono larwy lub wylinki. Znaczy to, że w roku 2011 przybyło zdjęć i informacji o larwach lub wylinkach 14 gatunków.
To znacznie trudniejsza część pracy, ale jestem przekonana, że dzięki ogromnemu zapałowi i oddaniu tej sprawie całego zespołu obserwujących i fotografujacych ważki Kolegów, będzie możliwe nie tylko pokazanie larw na zdjęciach, ale też takie przedstawienie ich cech, które będzie pomocne w nauce ich oznaczania. Wymaga to jednak cierpliwości i rozwagi.
 
Galerie zdjęć Na 37 stronach pojawiły się zakładki do „Galerii”. Galerie zawierają zdjęcia ważek, które — choć często lepsze od tych wstawionych przy opisie gatunku — nie znalazły tam swojego miejsca z różnych przyczyn. Galeria stworzona została dla demonstracji takich zdjęć, bez zbędnego rozszerzania części opisowej strony. Pomalutku galerie będą się stawały integralną częścią coraz większej ilości stron. W ciągu roku 2011 przybyło tych galerii 28.
 
Zestawienia dla rodzajów ważek 10 zestawień dla rodzajów ważek wykonanych było w zeszłym roku i nic nowego w roku 2011 nie wykonałam, choć w przygotowaniu jest kilka takich zestawień.
 
Strony natury ogólnej Strony te uległy dość gruntownej przebudowie. Przybyło na nich kilkadziesiąt zdjęć. Strona „Zachowania ważek” została rozdzielona na trzy — „Zachowania rozrodcze”, „Etapy życia ważki” i „Drapieżnictwo”. W ten sposób, mam wrażenie, tytuły stron lepiej oddają zawartą w nich treść. Tematy zostały potraktowane bardziej szczegółowo i powstała możliwość dalszego ich rozwoju.
Przybyła strona dotycząca terminów lotów imagines. Nazywa się ona „Czas lotów” i jest zrobiona w układzie tabelarycznym. Rozdzieliłam też „Literaturę” od „Linków”. Literatura i Linki wymagają dalszej rozbudowy.
Zmiany te spowodowały konieczność wprowadzenia drugiego paska menu głównego.
 
Nowy temat i program badań W ostatnim roku powstały zupełnie nowe strony dotyczące obserwacji ważek w dużych miastach. Pierwszym takim miastem jest Warszawa, gdzie ważki obserwowano na 15 stanowiskach opisanych już na stronie, a trzy dalsze czekają na wstawienie do sieci. Drugim, w kolejności opracowywania, miastem są Katowice, gdzie opracowano 7 stanowisk, spośród których jedno jeszcze czeka na udostępnienie w sieci. Trzecim miastem będzie Gdynia, cztery opisane tam stanowiska czekają na wstawienie do sieci na początku roku 2012.
Temat Ważki dużych miast opracowywany jest przez autorów obserwacji, moja rola najczęściej ogranicza się tu do koordynacji i prac czysto technicznych, koniecznych dla przedstawienia wyników badań.
 
Autorzy zdjęć W poprzednim roku nawiązałam kontakt z 32 osobami, które udostępniły mi swoje zdjęcia dla zilustrowania stron o ważkach. W ciągu roku 2011 zespół powiększył się i obecnie zdjęcia swe przysyła już łacznie 55 osób.
Na stronach przedstawiajacych gatunki ważek przybyło 439 zdjęć, co daje ponad 8 zdjęć tygodniowo. Na stronach o ważkach miast dotychczas pokazano 108 zdjęć stanowisk. Do tego przybyło kilkadziesiąt zdjęć na stronach ogólnych, o czym już wspomniałam wyżej. Średnio każda cotygodniowa aktualizacja strony przynosi ponad 10 nowych fotografii.

Na stronach poświęconych gatunkom ważek znajdują się mapki z zasięgami ich występowania w Polsce. Tam czerwonymi kółkami zaznaczyłam punkty, w których były robione zdjęcia, wraz z inicjałami autorów.
Rozmieszczenie punktów, w których wykonywane były zdjęcia jest bardziej równomierne, wzrosła ilość zdjęć z północnej i zachodniej części kraju, dotąd wyraźnie słabiej reprezentowanej. Dla porównania w rogu zamieściłam mapkę z ubiegłorocznego sprawozdania.
Nie są to punkty, na podstawie których wyznaczono zasięgi. Tylko czasem mogą one mieć takie znaczenie — wówczas, gdy zdjęcie zrobione było na obszarze poza zasięgiem dotychczas rozpoznanego występowania przedstawionym w „Atlasie rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce”.
Punkty te informują jedynie, gdzie znajdują się miejsca udokumentowanych fotografiami wystąpień. Opisanie ich wyłącznie w tekście nazwami maleńkich miejscowości NIC Czytelnikowi nie mówi, zmusza do poszukiwań w internecie, wyboru między miejscowościami o tej samej nazwie i zwyczajnie złości.
 
Z wybranych zdjęć — 10 autorów — zestawiłam kalendarz na 2012 rok, zawierający zdjęcia przedstawicieli jednej tylko rodziny Aeshnidae. Jest on udostępniony w formie pliku pdf, który można sobie pobrać (po kliknięciu w link lub zdjęcie okładki) i wydrukować, albo lepiej trzymać na pulpicie komputera i zaglądać w razie potrzeby.

 
Sprawozdanie z roku 2010