Sprawozdanie z roku 2010

Data wstawienia strony
do sieci — 25. III. 2010 r.
Pracę nad witryną rozpoczęłam od pierwszych dni stycznia. Data wstawienia jej do sieci poprzedzona była całym kwartałem poświęconym na projektowanie, uzupełnianie zbiorów zdjęć, nawiązywanie kontaktów z ich autorami i pisanie tekstów.
 
65 gatunków ważek W ciągu pierwszego roku działalności strony przedstawione zostało 65 gatunków ważek w tym:
22 gatunki Zygoptera
43 gatunki Anisoptera.
Pośród przedstawionych na zdjęciach i w opisach gatunków znalazł się też gatunek Coenagrion scitulum widziany w Polsce tylko jeden raz w 1926 roku w dolinie Popradu na samej granicy ze Słowacją. Aby można było dziś ten gatunek zademonstrować, zwróciłam się z prośbą o udostępnienie zdjęć do Martina Černego z Czech, który pozwolił mi wykorzystac swoje fotografie robione na Morawach, na południowy zachód od Brna.

Łatwo obliczyć, że pozostało tylko 8 gatunków do opracowania — lecz staje się to coraz trudniejsze, pozostały bowiem gatunki rzadkie — te, których obszar występowania jest bardzo ograniczony, a populacje są nieliczne.
Tak więc czekam z utęsknieniem na zdjęcia zrobione przez Szanownych Kolegów, a brakuje mi następujących gatunków:
1. Aeshna caerulea
2. Aeshna viridis
3. Anax ephippiger
4. Coenagrion armatum
5. Coenagrion ornatum
6. Erythromma lindenii
7. Lestes macrostigma — spotkana w Polsce tylko jeden raz w Bukowinie Tatrzańskiej w 1961 roku
     — zdjęcia musiałyby więc pochodzić spoza obszaru naszego kraju — wystarczy choćby po jednym zdjęciu samca i samicy.
8. Somatochlora alpestris.

Grudzień przyniósł mi spory zasób nowych zdjęć brakujących gatunków — właśnie dostałam samicę Anax ephippiger od Wiaczesława Michalczuka, który przysłał mi również zdjęcia samca Somatochlora arctica, co pozwoli na uzupełnienie istniejącej strony. Obiecał Coenagrion ornatum i samicę Aeshna viridis — zaczynamy zbliżać się do WIELKIEGO FINAŁU! Rok 2011 już teraz zapowiada się nieźle, a planów i pomysłów jest jeszcze tak wiele.
 
Larwy/wylinki Dla 36 gatunków ważek przedstawiono larwy lub wylinki. Głównym „dostawcą” zdjęć larw jest Piotr Mikołajczuk, ale są też zdjęcia Jakuba Liberskiego, Marka Rucińskiego, Jarka Wenty i moje. Opisy larw nie są jeszcze dokładne, a wynika to z braku doświadczenia. Mam nadzieję, że ten stan rzeczy powoli zacznie zmieniać się na lepsze.
 
Galerie zdjęć Na 9 stronach pojawiły się zakładki do „Galerii zdjęć”. Galerie zawierają doskonałe zdjęcia ważki, które — choć często lepsze od tych wstawionych przy opisie gatunku — nie znalazły tam swojego miejsca z różnych przyczyn. Galeria stworzona została dla demonstracji takich zdjęć, bez zbędnego rozszerzania części opisowej strony. Pomalutku galerie będą się stawały integralną częścią coraz większej ilości stron.
 
10 zestawień sporządzonych dla rodzajów ważek Udało się zrobić zestawienia porównawcze gatunków występujących w obrębie 10 rodzajów ważek. Są to: Calopteryx, Cordulegaster, Gomphus, Ischnura, Lestes, Leucorrhinia, Libellula, Orthetrum, SympecmaSympetrum.
Zostały one sporządzone dla ułatwienia obserwacji cech wspólnych i różnic występujących u gatunków należących do tego samego rodzaju. Z otrzymywanych od Czytelników sygnałów wynika, że istotnie są one bardzo pomocne, co najprawdopodobniej (w miarę zdobywania zdjęć) spowoduje, iż w drugim roku działalności postaram się wykonać takie zestawienia dla Aeschna, Anax, Coenagrion, ErythrommaSomatochlora. Pozostałe rodzaje reprezentowane są w Polsce tylko przez jeden gatunek i siłą rzeczy porównania są bezzasadne.
Na stronach tych znajduje się łącznie 61 zdjęć (licząc z całymi planszami, dla których wręcz trudno zliczyć ilość fragmencików użytych zdjęć)
 
Strony natury ogólnej Tu oczywiście wymienić należy strony takie, jak strona główna i menu występujące tu w dwóch formach — alfabetycznego spisu nazw gatunków (polskiego i łacińskiego) oraz listy ważek ze zdjęciami, (których tu nie liczę) — ułatwiającej poszukiwania informacji o ważce, o której wiemy, jak wygląda — a nie wiemy, jak się nazywa.
Systematyka to strona, która pokazuje nam wszystkie gatunki polskich ważek w porządku tabelarycznym. Stąd mamy linki do stron poszczególnych gatunków i linki do zestawień sporządzonych dla rodzajów. Tam też czytelnymi piktogramami — spójnie powtarzającymi się na stronach poświęconych ważkom i w menu ze zdjęciami — podano informacje dotyczące chronionych gatunków.
Budowa ważki to następna strona, o której warto wspomnieć. Ilustrowana jest 45 zdjęciami lub zestawieniami zdjęć i 1 rysunkiem. Użyłam tu zdjęć 5 autorów: Leszka Bieleckiego, Piotra Mikołajczuka, Tomasza Pietryszka, Jarosława Wenty i w przeważającej większości moje. Często trudno jest policzyć czyje co jest, bo zestawienia sklejane są z malutkich fragmentów fotografii różnych autorów.
Zachowania ważek to strona sporządzona jest przy użyciu 68 fotografii 7 autorów: Mirosława Kijewskiego, Macieja Krawca, Szymona Kubika, Piotra Mikołajczuka, Małgorzaty Schröder, Jarosława Wenty i moich. Strona opowiada nie tylko o zachowaniach ważek, ale i o niektórych procesach życiowych, chorobach i przyczynach śmierci.
Słownik to strona pozwalająca na szybkie odnalezienie krótkich objaśnień niektórych terminów użytych na stronie.
Historia ważki opowiada o czasach najdawniejszych, czyli pojawieniu się ważek na Ziemi w okresie późnego karbonu i trwaniu ich w nieprzerwany sposób do dziś przez około 300 milionów lat. Ilustrują stronę: zestawiona przeze mnie tablica stratygraficzna oraz ściągnięte z zacytowanych stron internetowych zdjęcia okazów muzealnych.
Literatura jest to spis posiadanych przeze mnie książek (poważnych, ale i tych zupełnie popularnych), którymi posługiwałam się poznając ważki. Są tam również prace dotyczące biotopów, w których ważki żyją oraz roślin, z którymi często są związane. Podane są również niektóre prace, które można przeczytać w internecie. Są też linki do wielu stron internetowych o ważkach.
 
Autorzy zdjęć W ostatnim roku nawiązałam kontakt z wieloma osobami, które chętnie udostępniły mi swoje zdjęcia dla zilustrowania stron o ważkach. Są to osoby stale fotografujące przyrodę, czasami głównie ważki, ale są też osoby, które sfotografowały ważkę ulegając chwilowemu zauroczeniu. Było i tak, że przypadkowe, ale opublikowane zdjęcie zrodziło trwałe zainteresowanie ważkami. Wymieniam tu listę autorów, których zdjęcia zostały przyjęte do publikacji na tej stronie, wielokrotnie z okrzykami zachwytu! Przy nazwiskach podaję liczbę zdjęć nie tylko przyjętych, ale nawet już przygotowanych do aktualizacji stron oraz (w nawiasie) liczbę zdjęć już umieszczonych w sieci.
 1. Paweł Bednarek (PB) — 6 (3)
 2. Leszek Bielecki (LB) — 17 (17)
 3. Grzegorz Brynda (GB) — 4 (0)
 4. Henryk Brzóska (HB) — 15 (15)
 5. Jarosław Bury (JB) — 2 (2)
 6. Szymon Bzoma (SB) — 9 (9)
 7. Piotr Cuber (PC) — 13 (13)
 8. Martin Černý (MČ) — 5 (5)
 9. Bogusława Jankowska (BJ) — 2 (0)
 10. Michał Kaczorowski (MK) — 47 (28) oraz kilkadziesiąt do nowego cyklu stron — jeszcze niewybranych
 11. Sabina Kaszak (SKa) — 3 (3)
 12. Mirosław Kijewski („kerim”) — 1 (1)
 13. Natalia Kolasińska (NK) — 2 (2)
 14. Paweł Kostuj (PK) — 3 (3)
 15. Maciej Krawiec (MKr) — 1 (1)
 16. Szymon Kubik (SK) — 11 (11)
 17. Adam Kuńka (AK) — 8 (4)
 18. Jakub Liberski (JL) — 27 (23)
 19. Kamil Mazur (KM) — 2 (2)
 20. Janusz Mazur (JM) — 5 (2)
 21. Wiaczesław Michalczuk (WM) — 12 (0) — dopiero otrzymane!
 22. Piotr Mikołajczuk (PM) — 504 (480)
 23. Ewa Miłaczewska (EM) — 352 (335)
 24. Alicja Miszta (AM) — 5 (5)
 25. Ewelina M. (EM.) — 4 (4)
 26. Krzysztof Pakuła (KP) — 15 (7)
 27. Marek Ruciński (MR) — 4 (4)
 28. Malgorzata Schröder (MSch) — 1 (1)
 29. Marcin Ściegienny (MŚ) — 3 (3)
 30. Jarosław Wenta (JW) — 142 (103)
 31. Daniel Zwierzyński (DW) — 6 (3)
 32. Przemysław Żurawlew (PŻ) — 60 (46) oraz 49 zdjęć przysłanych w końcu grudnia do wyboru

Na stronach przedstawiajacych gatunki ważek z przyjętych 1291 fotografii do końca 2010 roku pokazane zostały 1134 zdjęcia. Z pośród autorów trzy osoby umieściły na stronie www.wazki.pl po ponad 100 zdjęć, rekord pobił Piotr Mikołajczuk, który zdołał osiągnąć liczbę 504 przyjętych zdjęć, z pośród których 480 już wstawiono do sieci — jest to 1/3 wszystkich ilustracji.

Na stronach poświęconych gatunkom ważek znajdują się mapki z zasięgami ich występowania w Polsce. Tam czerwonymi kółkami zaznaczyłam punkty, w których były robione zdjęcia, wraz z inicjałami autorów. Nie są to punkty, na podstawie których wyznaczono zasięgi. Tylko czasem mogą one mieć takie znaczenie — wówczas, gdy zdjęcie zrobione było na obszarze poza zasięgiem dotychczas rozpoznanego występowania przedstawionym w „Atlasie rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce”. Poza takimi przypadkami punkty jedynie informują, gdzie znajdują się miejsca udokumentowanych fotografiami wystąpień. Opisanie ich w tekście nazwami maleńkich miejscowości nic Czytelnikowi nie mówi, zmusza do poszukiwań w internecie, wyboru między miejscowościami o tej samej nazwie i zwyczajnie złości.

(objaśnienia inicjałów powyżej)
 
Z wybranych zdjęć — 13 autorów — zestawiłam kalendarz na 2011 rok. Jest on udostępniony w formie pliku pdf, który można sobie pobrać (po kliknięciu w link lub zdjęcie okładki) i wydrukować, albo lepiej trzymać na pulpicie komputera i zaglądać w razie potrzeby. Drugi taki kalendarz (z innymi zdjęciami) został zrobiony dla strony www.odonata.pl z okazji dorocznego konkursu na ważkę roku 2011. Kalendarze te nie konkurują ze sobą, a raczej w pewnym sensie uzupełniają się.