KRAKÓW

Staw na Bonarce

Podkrakowska wieś Bonarka powstała w XVI w. Stanowiła własność rodziny Bonerów, a później Firlejów. Powstały tu stawy rybne oraz papiernia. W latach 1866/67 wzniesiono fortyfikacje II pierścienia obronnego Twierdzy Kraków m.in. prochownię. Na terenie Bonarki wzniesiono liczne zakłady przemysłowe, m.in. wapienniki i kamieniołomy Fabryki Portland Cementu Bernard Liban i Spółka, które później przekształciły się w Krakowskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego Bonarka. W 2009 r. na terenie dawnych zakładów przemysłu nieorganicznego zostało otwarte centrum handlowe Bonarka City Center.

Obserwowany staw na Bonarce (UTM DA24) znajduje się pomiędzy Cegielnią Bonarka, a Bonarka City Center — u zbiegu ulic Jerzego Turowicza i Henryka Kamieńskiego. Znajdują się tu dwa stawy, powstałe po eksploatacji gliny na potrzeby cegielni, drugi położony jest nieco bardziej na południowy wschód i nie może być już obiektem naszego zainteresowania, ponieważ sukcesywnie jest zasypywany ziemią i gruzem i wkrótce przestanie istnieć. Obserwowany staw składa się z dwóch części, mniejszej górnej i większej dolnej, z brzegami gęsto porośniętymi trzciną pospolitą i manną mielec, wśród drzew dominuje wierzba.

Stawy i przyległe do nich zarośla to jedno z najbogatszych i najbardziej atrakcyjnych pod względem ornitologicznym miejsc w Krakowie. Swoje siedliska założyły tu rzadkie perkozy dwuczube, perkoziki, łyski, kokoszki wodne i krzyżówki. Największe emocje budzi jednak obecność bączka, chronionego w Europie ptaka, wpisanego na polską czerwoną listę gatunków zagrożonych wyginięciem, objętego dyrektywami Unii Europejskiej. Bączek, najmniejsza europejska czapla, od lat wiosną przylatuje na stawy Bonarki i tu gniazduje.

[na podstawie: Wikipedia, http://www.biolog.pl/article3379.html]

POWRÓT
Ważki Krakowa

Zdjęcia: Marek Gryboś
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Marek Gryboś
Tekst: Marek Gryboś
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były nad stawem położonym między ulicami Przyjaźni Polsko-Węgierskiej a Puszkarską przy Bonarka City Center w jedynie czasie dwóch wizyt 23 czerwca i 2 października 2011 r.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapkę aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok z południowo-zachodniego brzegu na Bonarka City Center.
(foto Marek Gryboś)
Wśród nabrzeżnych zarośli dominują wierzby.
(foto Marek Gryboś)

 
A to widok spod centrum na południowy zachód.
(foto Marek Gryboś)
Jak obok — jest początek lata.
(foto Marek Gryboś)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem na Bonarce
(6 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Występuje średnio licznie. Obserwowano pojedyncze samce, kopulacje i składanie jaj.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Napotkano zaledwie kilka osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Kilka osobników.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Pojedynczy terytorialny samiec.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Zaobserwowano kilka osobników, głównie siadających na ziemi.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka tandemów oraz pojedyncze samce.