WARSZAWA

Fort Bema

Fort Bema (UTM DC98) — nazywany inaczej Fortem Parysów (od nazwy wsi, która tu kiedyś była) powstał w latach 1886-1890 w ramach budowy wewnętrznego pierścienia fortów Twierdzy Warszawa — zespołu fortów i innych budowli fortyfikacyjnych wzniesionych przez władze Imperium Rosyjskiego wokół Warszawy w okresie od 1879 do 1913 roku. Kiedyś mieściły się tu magazyny amunicji, później tereny te były wykorzystywane przez różne jednostki wojska. Swoją siedzibę znalazła tu m in. sekcja jeździecka Wojskowego Klubu Sportowego „Legia”.

W 2002 roku teren zrewitalizowano, oczyszczono brzegi fosy, powstały nad nią nowe mostki. W sezonie letnim działa tu wypożyczalnia rowerów wodnych. W okolicy powstają nowe osiedla mieszkaniowe, jednak na terenie fortu wciąż jest dużo łąk i drzew, które zapewniają ważkom dobrą bazę pokarmową. [Wikipedia]

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Michał Kaczorowski
Małgorzata Kraków-Okine
Tekst: Michał Kaczorowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były nad fosą Fortu Bema oraz na sąsiednich nieużytkach o charakterze łąk.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Nad fosą Fortu Bema w pełni lata.
(foto Michał Kaczorowski)
Ścieżka nad fosą.
(foto Michał Kaczorowski)

   
Ważki zarejestrowane na Forcie Bema
(7 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Anisoptera

Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
Obserwacje
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Kilkakrotne obserwacje samców, na niskich trawach tuż przy brzegu fosy, głownie w jej południowej części.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Wielokrotne obserwacje samców, samic oraz kopulacji, praktycznie na każdym skrawku roślinności otaczającej brzegi fosy.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Często widywano samce siedzące w charakterystycznej pozie na roślinności porastającej brzegi fosy, praktycznie na całej jej długości.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczne samce oraz kopulacje i składanie jaj.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Liczne samce siedzące na roślinności.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Liczne samce i samice, często obserwowane tandemy.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Wielokrotne obserwacje samców, samic oraz kopulacji, głównie na roślinności nad brzegami fosy na całej jej długości. Widywana także w okolicznym parku i na polanach.