SOSNOWIEC

Stawiki

Stawiki (UTM CA67) to zbiornik leżący na obszarze Sosnowca. Stawiki podobnie jak pobliskie stawy w zespole przyrodniczo–krajobrazowym Szopienice–Borki, należącym do Katowic, swoje powstanie zawdzięczają eksploatacji piasku na podsadzkę hydrauliczną do wypełniania wyrobisk kopalnianych. Obecnie ten ośmiohektarowy zbiornik wykorzystywany jest przez koło Polskiego Związku Wędkarskiego. Od lat funkcjonuje nad stawem kąpielisko miejskie zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W roku 2014 na wschodnim brzegu usypano nową stumetrową plażę wyposażoną w przebieralnię oraz siłownię plenerową. Znalazło się tu również miejsce dla małej gastronomii. W tym samym roku we wschodniej części akwenu uruchomiono wyciąg do wakeboardu. W roku 2017 wyciąg powiększono z jednego słupa do czterech i obecnie obejmuje prawie całą powierzchnię akwenu. Na północnym brzegu swoją lokalizację ma restauracja oraz pomost dla wypożyczalni sprzętu pływającego. Tuż przy stawie przebiegają ścieżki spacerowe i rowerowe. Odbywają się tu festyny oraz różnego typu wydarzenia rekreacyjno-sportowe. Wszystkie te atrakcje oraz pozbawienie roślinności przybrzeżnej i nadbrzeżnej na większej części linii brzegowej stawu powodują, że ważek nie ma tu zbyt wiele. Spotkać możne je tylko przy zachodnim brzegu i to w małych ilościach i na stosunkowo niewielkim obszarze ograniczonym kępami sitowia.

POWRÓT
Ważki Sosnowca

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw znajduje się w zachodniej części Sosnowca pomiędzy rzeką Brynicą, a Zespołem Przyrodniczo Krajobrazowym Szopienice–Borki znajdującym się w Katowicach.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zdjęcie satelitarne zbiornika Stawiki.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Rok 2012 — budynki starej restauracji nad brzegiem stawu oraz całkiem pokaźne stado łabędzi.
(foto Krzysztof Przondziono)
Rok 2014 — tuż po wybudowaniu nowej plaży, a przed wybudowaniem wyciągu do wakeboardu.
(foto Krzysztof Przondziono)
 
 
Rok 2015 — nowe budynki tej samej restauracji. Na stawie niema ani jednego łabędzia.
(foto Krzysztof Przondziono)
Rok 2016 — stara i nowa plaża i wyciąg wakeboardu. Na stawie niema już nawet kaczek.
(foto Krzysztof Przondziono)
 
 
Rok 2017 — po rozbudowie wyciągu do wakeboardu i dalszym cywilizowaniu okolic stawu wypłoszyło stąd nawet wędkarzy.
(foto Krzysztof Przondziono)
Przystań wakeboardu.
(foto Krzysztof Przondziono)
   
Ważki zarejestrowane nad Stawikami
(5 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Anisoptera

Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
W kilku miejscach po kilka osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
W kilku miejscach po kilka osobników.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
W jednej kępie trzcin kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
3 osobniki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników.