KIELCE

Piaski — staw przy starej leśniczówce

Piaski (UTM DB73). Na skraju lasów Zagnańskich, stanowiących północną granicę miasta, przy starej leśniczówce „Dąbrowa” znajduje się niewielki staw. Staw częściowo zasypany obecnie gruzem niemal w całości pokrywa szuwar pałki szerokolistnej. Przylega do niego niewielkie torfowisko niskie, na którym tworzą się wiosną rozlewiska pełne godujących, błękitnych samców żaby moczarowej. Dni tego zakątka pewnie są już policzone, wokół rośnie zabudowa przemysłowo-magazynowa. Ale udało się tu jeszcze znaleźć gatunki ważek, których nie spotyka się w innych zbiornikach w mieście.

POWRÓT
Ważki Kielc

Zdjęcia: Mariusz Gwardjan
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Mariusz Gwardjan
Joanna Przybylska
Tekst: Mariusz Gwardjan
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Stanowisko znajduje się przy wyjeździe z Kielc w kierunku północnym, przy ulicy Zagnańskiej, tuż przy przystanku autobusowym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapę aby powiększyć.
Zdjęcie satelitarne pochodzi z okresu późniejszego niż zdjęcia poniżej — stawu już nie ma.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Wiosną woda w stawie piętrzy się i wokół tworzą się mokradła pełne godujących błękitnych samców żab moczarowych.
(foto Mariusz Gwardjan)
Sąsiednie działki już zostały pokryte nasypami gruzu i ziemi. Istnienie stawu stoi pod znakiem zapytania.
(foto Mariusz Gwardjan)

 
Wiosną staw szybko pokrywa szuwar pałki szerokolistnej. W głębi stara leśniczówka „Dąbrowa”.
(foto Mariusz Gwardjan)
Latem lustra wody już nie widać — wszystko pokrywa szuwar pałki szerokolistnej, sitów i turzyc.
(foto Mariusz Gwardjan)

   
Ważki zarejestrowane nad stawem przy starej leśniczówce
(6 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum
 
Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Kilka osobników.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Do kilkunastu osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilka osobników.
 
Łątka halabardówka
Coenagrion hastulatum
Kilka osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Pojedyncze osobniki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Pojedyncze osobniki.