CZELADŹ

Park Alfreda

Sztuczny zbiornik wodny w Parku Alfreda (UTM CA67) o powierzchni zaledwie 0,2 ha znajduje się na styku ogródków działkowych z obszarem poprzemysłowych nieużytków oraz najmłodszego, jednego z 6 parków w Czeladzi, który również powstał na zrekultywowanym terenie poprzemysłowym. Renowację okolicznego terenu obejmującego ponad 6 ha Parku Alfreda przeprowadzono w latach 2004–2006.

POWRÓT
Ważki Czeladzi

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Zbiornik wodny i cały Park Alfreda znajdują się na zachodnim brzegu Brynicy naprzeciw Parku im. Henryka Jordana.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na tym trochę starym zdjęciu satelitarnym trudno odróżnić park od nieużytków.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok na cały zbiornik z jego południowego brzegu.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku ogródków działkowych położonych na brzegu zachodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Mały zbiornik pochwalić się może dużym przychówkiem łysek i niewidocznych na zdjęciu kaczek krzyżówek.
(foto Krzysztof Przondziono)
W stawiku o wyjątkowo czystej wodzie obserwować można błotniarki stawowe.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Ważki zarejestrowane nad zbiornikiem w Parku Alfreda
(5 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilka osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Jeden osobnik.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Dwa osobniki.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Jedna para, składanie jaj.