MYSŁOWICE

Hubertus

Stare wyrobisko piasku posadzkowego. Obecnie staw Hubertus zwany też Hubertus IV ma bardzo ciekawą genezę — można nawet powiedzieć, że światową. W tym miejscu w dolinie rzeki Rawy i Brynicy po raz pierwszy na świecie w 1901 roku zaczęto wydobywać piasek do wypełniania pustek wyrobiskowych w pobliskiej kopalni węgla kamiennego metodą podsadzki hydraulicznej.

Wyrobisko służy do dnia dzisiejszego, jako osadnik silnie zasolonych wód dołowych kopalni Mysłowice. Kilka innych późniejszych wyrobisk znajdujących się po jego południowej stronie po zaprzestaniu wydobycia piasku służyło za osadniki wód mułowych lub jako składowisko skały płonnej. Obecnie, w związku z zakończeniem działalności wydobywczej kopalni, ten zdegradowany teren czeka na rekultywację. Obszar, na którym znajduje się staw ograniczony rzeką Rawą i Brynicą od północy oraz linią kolejową od południa zajmuje 21 hektarów w tym zbiornik 6,7 hektara. W związku z jego silnym zasoleniem wynoszącym 2,5 g/l w okolicy wytworzył się specyficzny klimat sprzyjający gatunkom słonolubnym.

POWRÓT
Ważki Mysłowic

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw od znajdującego się w Katowicach zespołu przyrodniczo–krajobrazowego Szopienice–Borki oddziela tylko rzeka Rawa
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na południe od stawu widać zdegradowany teren po pozostałych wyrobiskach piasku, służący Kopalni Mysłowice za składowisko odpadów.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Centralny fragment stawu z widoczną na drugim planie nieczynną Kopalnią Mysłowice.
(foto Krzysztof Przondziono)
Zachodni brzeg stawu mocno porośnięty trzciną, wśród której przebywały setki, jak nie tysiące tandemów tężnicy wytwornej.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok z nasypu kolejowego w kierunku Sosnowca.
(foto Krzysztof Przondziono)
Na stawie kilka par kaczek z gatunku głowienka (Aythya ferina) wyprowadziło swoje lęgi.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Hubertusem
(5 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum

Anisoptera

Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Tysiące osobników.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Liczna.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Dziesiątki osobników w tym teneralne.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
setki osobników, samce, samice, kopulujące pary.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.
 

Niemożliwym moim zdaniem jest, aby nie zalatywały tu ważki obserwowane na sąsiednich stawach w zespole przyrodniczo–krajobrazowym Szopienice–Borki. Ale jakoś ich nie widziałem. Staw jest trudny do obserwacji, bo ponad połowa linii brzegowej jest zarośnięta bardzo szerokim pasem szuwarów znajdującym się ponadto w dużym obniżeniu w stosunku do terenu, po którym można chodzić. W każdym bądź razie stosunek obszaru, na którym mogą przebywać ważki do tego, w którym można je obserwować jest bardzo niekorzystny dla tego drugiego. Za to te, które widziałem (i to tylko na obrzeżach stawu) były tu w ilościach znacznie ponadprzeciętnych. Nie przesadziłbym, że para tężnic przypadała, na co trzecią trzcinę.