Maria WISZNIOWSKA


  • WISZNIOWSKA M. 2017. Ważki (Odonata) obserwowane nad Stawem „Górnik” w Katowicach (Polska, Górny Śląsk)
    Dragonflies (Odonata) observed at the ”Górnik” pond in Katowice (Poland, Upper Silesia)
    Odonatrix 13_5: 1–5
    pdf