Jacek WENDZONKA


 • WENDZONKA J. 2004. Klucz do oznaczania dorosłych ważek (Odonata) Polski
  Determination key to the imagines of Polish dragonflies (Odonata)
  Odonatrix 1(supl.1): 1–12
  pdf
 • Korekta klucza Jacka Wendzonki do oznaczania imagines ważek Polski
  Corrigenda of the Jacek Wendzonka's determination key to the imagines of Polish dragonflies
  Odonatrix 2(2): 31–32
  pdf
 • WENDZONKA J. 2007. Drugie stwierdzenie Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w zachodniej Polsce z uwagami o rozmieszczeniu i ekologii gatunku (Odonata: Libellulidae)
  Second record of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in Western Poland with remarks on its distribution and ecology (Odonata: Libellulidae)
  Odonatrix 3(2): 33–39
  pdf
 • WENDZONKA J., BUCZYŃSKI P. 2011. Recenzja. BELLMANN H. 2010. Przewodnik entomologa. Ważki. MULTICO Oficyna Wydawnicza. 280 ss. ISBN 978-83-7073-706-1
  Review. BELLMAN H. 2010. [Entomologist´s guide. Dragonflies]. MULTICO Oficyna Wydawnicza. 280 pp. ISBN 978-83-7073-706-1
  Odonatrix 7(1): 27–30
  pdf
 • WENDZONKA J. 2011. Recenzja - Review. BOUDOT J.-P., KALKMAN V. J., AZPILICUETA AMORÍN M., BOGDANOVIĆ T., CORDERO RIVERA A., DEGABRIELE G., DOMMANGET J.-L., FERREIRA S., GARRIGÓS B., JOVIĆ M., KOTARAC M., LOPAU W., MARINOV M., MIHOKOVIĆ N., RISERVATO E., SAMRAOUI B., SCHNEIDER W. 2009. Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North Africa. Libellula, Suppl. 9: 1-256
  Odonatrix 7(1): 31–32
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., HORABIK G., LIBERSKI J., MISZTA A., RYCHŁA A., BRODACKI M., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., KOWALEWCZANY D., KRAKOWSKA K., LIS Ł., MIŁACZEWSKA E., OSTALSKA A., PEPŁOWSKA-MARCZAK D., SZUBERT M., SZUBERT P., SIEKIERZYŃSKA J., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TYBURSKI Ł., WENDZONKA J., WIERZBIENIEC G. 2014. Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery <Puszcza Kampinoska>” (Izabelin, 28–30 VI 2013 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded during the 10th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Dragonflies of the Biosphere Reserve <Kampinos Forest>” (Izabelin, June 28–30 2013)
  Odonatrix 10(2): 33–51
  pdf
 • WENDZONKA J. 2014. Recenzja. KORNIJÓW R., BUCZYŃSKI P. (red.), Jezioro Skomielno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Polska Wschodnia). Monografia przyrodnicza. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, 368 pp.
  Review. KORNIJÓW R., BUCZYŃSKI P. (eds.), Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Environment Monograph. Mantis Publishing, Olsztyn, 368 pp.
  Odonatrix 10(2): 61–62
  pdf