Szymon ¦NIEGULA


 • ¦NIEGULA S. 2007. The Odonata of the Täftean River (Västerbotten Province, Sweden)
  Odonata rzeki Täftean (prowincja Västerbotten, Szwecja)
  Odonatrix 3(2): 47–49
  pdf
 • RYCHŁA A., ¦NIEGULA Sz., KARASEK T., GOŁˇB M. J., ŻUREK R. 2015. Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły
  Distribution and habitat characteristics of Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) and Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) in oxbows of the upper Vistula River
  Odonatrix 11(1): 21–30
  pdf