Andrzej KUCHARSKI


  • KUCHARSKI A. 2016. Występowanie ważki rudej Libellula fulva O.F. MÜLLER, 1764 (Odonata: Libellulidae) w dolinie górnego Sanu
    The occurrence of the Scarce Chaser Libellula fulva O.F. MÜLLER, 1764 (Odonata: Libellulidae) in the valley of the upper San River
    Odonatrix 12_5: 1–5
    pdf