Odonatrix 14, 2018 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., OBŁOZA P. 2018. Pierwsze stwierdzenie zawleczenia egzotycznej ważki Ischnura senegalensis (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) do Polski
First record of the introducing of exotic dragonfly Ischnura senegalensis (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) into Poland
Odonatrix 14_1: 1–8
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


KOWALSKA J., RYCHŁA A. 2018. Ważki (Odonata) zaobserwowane nad Jeziorem Wojnowskim Zachodnim i Jeziorem Wojnowskim Wschodnim (województwo lubuskie) w latach 2009-2017
Dragonflies (Odonata) observed at Lake Wojnowskie Zachodnie and Lake Woj-nowskie Wschodnie (district Lubuskie) in the years 2009-2017
Odonatrix 14_2: 1–5
pdf
Na okładce — Lecicha południowa Orthetrum brunneum na tle Pienin — foto
Front cover — Southern Skimmer Orthetrum brunneum and Pieniny Mountains in the background — photo by