data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
26 II 2015 r.
napisz
do mnie:
aktualizacje
i
ogłoszenia

U W A G A: STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.

26 II 2015
Czarny Staw i zapadlisko powstałe wskutek działalności kopalni węgla kamiennego Śląsk to kolejne stanowisko w Rudzie Śląskiej, obserwacje prowadzili tam w latach 2011 i 2014 Piotr Cuber, Bogusława Jankowska, Alicja Miszta i Krzysztof Przondziono rejestrując tam 21 gatunków ważek.
19 II 2015
Pozostajemy w Rudzie Śląskiej, tuż obok poprzednich dwóch stanowisk znajduje się ciekawe zapadlisko będące prawdopodobnie miejscem rozrodu spotykanych na okolicznych stanowiskach ważek, zaobserwowano tam 27 gatunków ważek. W latach 2008 i 2011 ważki na zapadlisku obserwowali Alicja Miszta, Piotr Cuber i Jakub Liberski.
12 II 2015
W Rudzie Śląskiej, nieco na wschód od opisanego dwa tygodnie temu stanowiska znajdują się trzy Stawy Stowarzyszenia Wędkarskiego „Lin” w Lasach Panewnickich, gdzie zaobserwowano 13 gatunków ważek. W sierpniu 2011 roku oraz w całym sezonie roku 2014 ważki obserwowali Alicja Miszta, Piotr Cuber, Bogusława Jankowska i Krzysztof Przondziono.
5 II 2015
Dziś poznamy ciekawe stanowisko w Radomiu, jest to użytek ekologiczny Bagno znajdujący się w północno–wschodniej części miasta. W 2013 roku prowadzono tu inwentaryzację między innymi ważek, wówczas Sylwia Goraj zarejestrowała tu 7 gatunków, w roku 2014 Marek Miłkowski obecność części tych gatunków potwierdził, a listę występujących tu ważek poszerzył o następne siedem gatunków.
29 I 2015
Kolejne stanowisko w Rudzie Śląskiej znajduje się w Lasach Panewnickich, gdzie występuje szereg stawów wzdłuż dopływu Kłodnicy. Nad dwoma pierwszymi od zachodu znajduje się Ośrodek Przystań i Stowarzyszenie Wędkarskie „Karp” zaobserwowano tu 17 gatunków ważek. Alicja Miszta i Piotr Cuber prowadzili obserwacje w sierpniu 2011 roku, natomiast w roku 2014 ważki obserwowali Alicja Miszta i Piotr Cuber, Alicja Miszta i Bogusława Jankowska oraz Krzysztof Przondziono.
22 I 2015
Dziś uzupełnienia na stronach gadziogłówek. Na stronie Gomphus flavipes przybyły 2 zdjęcia narządów płciowych samca oraz zdjęcie tułowia i skrzydeł samca, natomiast na stronie Gomphus vulgatissimus znajdziemy nowe zdjęcie głowy i samicy. Zdjęcia te zrobiła na warszawskiej Białołęce Teresa Stolarczyk.
15 I 2015
Nadal zajmujemy się tematem Ważki dużych miast. Zobaczymy drugie już stanowisko w Rudzie Śląskiej, jest to zbiornik o dźwięcznej nazwie Smrodlok. W 2014 roku Krzysztof Przondziono stwierdził tam dziesięć gatunków ważek.

Przypominam też, że Alicja Miszta ciągle zbiera dane dotyczące występowania ważek południowych w Polsce. Prosimy przesyłać do niej dane z 2014 roku na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl. Szczegóły znajdziemy w linkach podanych poniżej w dziale OGŁOSZENIA.
8 I 2015
Wracamy do tematu Ważki dużych miast, dziś odwiedzimy Radom, by tam zapoznać się z niewielkim oczkiem wodnym w osiedlu Michałów. W 2014 roku Marek Miłkowski zaobserwował tam siedem gatunków ważek.
Konkurs na ważkę roku 2015 ogłoszony na forum entomologicznym i stronie www.wazki.pl został rozstrzygnięty 31 grudnia 2014 r. — trzy pierwsze miejsca zajęły:
1. CROCOTHEMIS ERYTHRAEA
2. Nehalennia speciosa
3. Aeshna viridis
Na stronie Konkurs na ważkę roku 2015 znajdziemy wyniki konkursu i nazwisko zwycięzcy.
Klikając w zdjęcie obok lub w link możemy pobrać kalendarz wydany z okazji konkursu. Zdjęcia ważek znajdujących się na 12 pierwszych lokatach wykonali Szymon Kubik, Jakub Liberski, João Matos da Costa, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Krzysztof Przondziono, Krzysztof Szpiech, Jarosław Wenta i Przemysław Żurawlew.
Nowy „firmowy” kalendarz dla wszystkich Czytelników.
Tym razem cały kalendarz poświęcony jest larwom i wylinkom ważek.
Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu wykonali: Paweł Buczyński, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski i Piotr Mikołajczuk.
Tu można pobrać go w formie pliku pdf — klikając w zdjęcie lub link obok.
 
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE !!!

Dr Alicja Miszta z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice
koordynuje z ramienia Sekcji Odonatologicznej PTE monitoring ważek południowych
.

Ważki te mogą w okresie upałów pojawiać się liczniej niż zwykle. W załączeniu pliki pdf pomocne w ich rozpoznawaniu: żagnica południowa Aeshna affinis, husarz wędrowny Anax ephippiger, szafranka czerwona Crocothemis erythraea, lecicha południowa Orthetrum brunneum, lecicha mała Orthetrum coerulescens, szablak południowy Sympetrum fonscolombii i szablak wędrowny Sympetrum meridionale.
Wyniki obserwacji prosimy przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl w formie opisanej tutaj.
 
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku