data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
25 III 2015 r.
napisz
do mnie:
aktualizacje
i
ogłoszenia

U W A G A: STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.

25 III 2015
Od kilku dni mamy wiosnę i to nie tylko kalendarzową, ale wreszcie ciepłą, radosną i pełną słońca — choć w sam pierwszy dzień wiosny zaćmionego — w dodatku właśnie mija równiutkie pięć lat od powstania tej strony i jest to dostatecznie wiele powodów do całkowitego nieróbstwa — tak więc dziś aktualizacji nie będzie.
19 III 2015
Tym razem Warszawa, a w Warszawie na prawym brzegu Wisły, na północnym skraju miasta, w dzielnicy Białołęka cieniutki kanałek melioracyjny koło osiedla Derby. Tam Teresa Stolarczyk obserwowała wprawdzie tylko cztery gatunki ważek, ale za to obie gadziogłówki, co już jest warte wzmianki.
12 III 2015
Staw bez nazwy znajduje się na skraju Lasów Panewnickich na samej granicy Rudy Śląskiej z katowickim osiedlem Kokociniec — Krzysztof Przondziono stwierdził tam w roku 2014 występowanie 12 gatunków ważek.
5 III 2015
Oprócz obserwacji prowadzonych na nowych stanowiskach, Marek Miłkowski z Radomia rejestrował również ważki na stanowiskach opisanych w ubiegłym roku. I tak: nad rzeką Mleczną spotkał 3 nowe gatunki, nad stawami kolomatacyjnymi przy zbiorniku Borki znalazł 2 nowe gatunki, a w dolinie Kosówki — 1 niewidzianą tam dotąd ważkę.
26 II 2015
Czarny Staw i zapadlisko powstałe wskutek działalności kopalni węgla kamiennego Śląsk to kolejne stanowisko w Rudzie Śląskiej, obserwacje prowadzili tam w latach 2011 i 2014 Piotr Cuber, Bogusława Jankowska, Alicja Miszta i Krzysztof Przondziono rejestrując tam 21 gatunków ważek.
19 II 2015
Pozostajemy w Rudzie Śląskiej, tuż obok poprzednich dwóch stanowisk znajduje się ciekawe zapadlisko będące prawdopodobnie miejscem rozrodu spotykanych na okolicznych stanowiskach ważek, zaobserwowano tam 27 gatunków ważek. W latach 2008 i 2011 ważki na zapadlisku obserwowali Alicja Miszta, Piotr Cuber i Jakub Liberski.
12 II 2015
W Rudzie Śląskiej, nieco na wschód od opisanego dwa tygodnie temu stanowiska znajdują się trzy Stawy Stowarzyszenia Wędkarskiego „Lin” w Lasach Panewnickich, gdzie zaobserwowano 13 gatunków ważek. W sierpniu 2011 roku oraz w całym sezonie roku 2014 ważki obserwowali Alicja Miszta, Piotr Cuber, Bogusława Jankowska i Krzysztof Przondziono.
5 II 2015
Dziś poznamy ciekawe stanowisko w Radomiu, jest to użytek ekologiczny Bagno znajdujący się w północno–wschodniej części miasta. W 2013 roku prowadzono tu inwentaryzację między innymi ważek, wówczas Sylwia Goraj zarejestrowała tu 7 gatunków, w roku 2014 Marek Miłkowski obecność części tych gatunków potwierdził, a listę występujących tu ważek poszerzył o następne siedem gatunków.
29 I 2015
Kolejne stanowisko w Rudzie Śląskiej znajduje się w Lasach Panewnickich, gdzie występuje szereg stawów wzdłuż dopływu Kłodnicy. Nad dwoma pierwszymi od zachodu znajduje się Ośrodek Przystań i Stowarzyszenie Wędkarskie „Karp” zaobserwowano tu 17 gatunków ważek. Alicja Miszta i Piotr Cuber prowadzili obserwacje w sierpniu 2011 roku, natomiast w roku 2014 ważki obserwowali Alicja Miszta i Piotr Cuber, Alicja Miszta i Bogusława Jankowska oraz Krzysztof Przondziono.
22 I 2015
Dziś uzupełnienia na stronach gadziogłówek. Na stronie Gomphus flavipes przybyły 2 zdjęcia narządów płciowych samca oraz zdjęcie tułowia i skrzydeł samca, natomiast na stronie Gomphus vulgatissimus znajdziemy nowe zdjęcie głowy i samicy. Zdjęcia te zrobiła na warszawskiej Białołęce Teresa Stolarczyk.
15 I 2015
Nadal zajmujemy się tematem Ważki dużych miast. Zobaczymy drugie już stanowisko w Rudzie Śląskiej, jest to zbiornik o dźwięcznej nazwie Smrodlok. W 2014 roku Krzysztof Przondziono stwierdził tam dziesięć gatunków ważek.

Przypominam też, że Alicja Miszta ciągle zbiera dane dotyczące występowania ważek południowych w Polsce. Prosimy przesyłać do niej dane z 2014 roku na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl. Szczegóły znajdziemy w linkach podanych poniżej w dziale OGŁOSZENIA.
8 I 2015
Wracamy do tematu Ważki dużych miast, dziś odwiedzimy Radom, by tam zapoznać się z niewielkim oczkiem wodnym w osiedlu Michałów. W 2014 roku Marek Miłkowski zaobserwował tam siedem gatunków ważek.
Konkurs na ważkę roku 2015 ogłoszony na forum entomologicznym i stronie www.wazki.pl został rozstrzygnięty 31 grudnia 2014 r. — trzy pierwsze miejsca zajęły:
1. CROCOTHEMIS ERYTHRAEA
2. Nehalennia speciosa
3. Aeshna viridis
Na stronie Konkurs na ważkę roku 2015 znajdziemy wyniki konkursu i nazwisko zwycięzcy.
Klikając w zdjęcie obok lub w link możemy pobrać kalendarz wydany z okazji konkursu. Zdjęcia ważek znajdujących się na 12 pierwszych lokatach wykonali Szymon Kubik, Jakub Liberski, João Matos da Costa, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Krzysztof Przondziono, Krzysztof Szpiech, Jarosław Wenta i Przemysław Żurawlew.
Nowy „firmowy” kalendarz dla wszystkich Czytelników.
Tym razem cały kalendarz poświęcony jest larwom i wylinkom ważek.
Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu wykonali: Paweł Buczyński, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski i Piotr Mikołajczuk.
Tu można pobrać go w formie pliku pdf — klikając w zdjęcie lub link obok.
 
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE !!!

Dr Alicja Miszta z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice
koordynuje z ramienia Sekcji Odonatologicznej PTE monitoring ważek południowych
.

Ważki te mogą w okresie upałów pojawiać się liczniej niż zwykle. W załączeniu pliki pdf pomocne w ich rozpoznawaniu: żagnica południowa Aeshna affinis, husarz wędrowny Anax ephippiger, szafranka czerwona Crocothemis erythraea, lecicha południowa Orthetrum brunneum, lecicha mała Orthetrum coerulescens, szablak południowy Sympetrum fonscolombii i szablak wędrowny Sympetrum meridionale.
Wyniki obserwacji prosimy przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl w formie opisanej tutaj.
 
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku