data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
11 II 2016 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje
i
sprawozdania
z sympozjów

U W A G A: STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.

11 II 2016
Na stronie Orthetrum cancellatum przybyły 4 zdjęcia wylinki zrobione przez Andrzeja Kucharskiego.
4 II 2016
Na trzech dalszych, opisanych w poprzednich latach stanowiskach w Radomiu — Marek Miłkowski zaobserwował w ubiegłym sezonie kolejne gatunki ważek, na stanowisku dolina rzeki Mlecznej w północnej części miasta napotkał 3 nowe gatunki, w parku Stary Ogród również trzy, a na użytku ekologicznym Bagno tylko 1 nowy gatunek.
28 I 2016
Andrzej Kucharski zaczął fotografować swoją kolekcję wylinek, dziś możemy obejrzeć 3 zdjęcia na stronie Cordulia aenea i 2 zdjęcia na stronie Somatochlora metallica.
21 I 2016
Na opisanych w poprzednich latach stanowiskach w Radomiu — Marek Miłkowski zaobserwował kolejne gatunki ważek, i tak na stanowisku stawy kolmatacyjne przy zbiorniku rekreacyjnym Borki dostrzegł 5 nowych gatunków, zaś w dolinie Kosówki dwie dotąd tam nierejestrowane ważki.
14 I 2016
Dziś kolejny — 11(2) — numer naszego czasopisma wraz z pdf-ami zawartych w nim artykułów.
Jest to ostatni numer wydany pod redakcją Pawła Buczyńskiego, o czym zawiadamia nas w liście na wstępie tego zeszytu. Od następnego numeru Odonatrix będzie wychodziła jako rocznik, wyłącznie w formie internetowej, a redaktorem naczelnym będzie Grzegorz Tończyk.
Pawłowi Buczyńskiemu i jego Zespołowi bardzo dziękujemy za ogrom pracy i serca włożonego podczas jedenastu lat w istnienie pisma, które dla wielu z nas jest ważnym źródłem informacji, a Grzegorzowi Tończykowi życzymy wielu nowych pomysłów i przyjemności w pracy redakcyjnej.
7 I 2016
Rok rozpoczynamy opisem stanowiska w Tychach — jest to przedzielone groblami na trzy zbiorniki zapadlisko w Czułowie. Sprawozdanie z obserwacji ważek przygotował Krzysztof Przondziono.
Nowy „firmowy” kalendarz dla wszystkich Czytelników.
Tym razem cały kalendarz poświęcony jest szablakom Sympetrum.
Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu wykonali: Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Krzysztof Pakuła, Krzysztof Przondziono, Jarosław Wenta, Przemysław Żurawlew i ja.
Tu można pobrać go w formie pliku pdf — klikając w zdjęcie lub link obok.
 
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE !!!

Dr Alicja Miszta z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice
koordynuje z ramienia Sekcji Odonatologicznej PTE monitoring ważek południowych
.

Ważki te mogą w okresie upałów pojawiać się liczniej niż zwykle. W załączeniu pliki pdf pomocne w ich rozpoznawaniu: żagnica południowa Aeshna affinis, husarz wędrowny Anax ephippiger, szafranka czerwona Crocothemis erythraea, lecicha południowa Orthetrum brunneum, lecicha mała Orthetrum coerulescens, szablak południowy Sympetrum fonscolombii i szablak wędrowny Sympetrum meridionale.
Wyniki obserwacji prosimy przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl w formie opisanej tutaj.
 
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku
 
Sprawozdania z Ogólnopolskich Sympozjów Odonatologicznych