data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
26 V 2016 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje
i
sprawozdania
z sympozjów

U W A G A: STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A: Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.


26 V 2016
Na stronie przenieli dwuplamej Epitheca bimaculata przybyło 10 nowych fotografii — 4 zdjęcia wylinki, 3 zdjęcia tegorocznego przeobrażenia oraz dwa zdjęcia stanowiska w Uhercach Mineralnych, na którym już czwarty sezon Andrzej Kucharski rejestruje te ważki. Ponadto zdjęcie żywej larwy z Opolszczyzny od Michała Wolnego.
19 V 2016
Następne uzupełnienia obserwacji prowadzonych przez Mariusza Gwardjana na „starych” stanowiskach w Kielcach — na stanowisku Stawki – piaskownia przybyły 4 gatunki, Gruchawka – osadniki Elektrociepłowni Kielce przybył tylko jeden gatunek, Szydłówek – jezioro zaporowe na rzece Silnicy wzbogacił się również o jeden gatunek, a nad zbiornikiem Mójcza zaobserwowano 4 dotąd niewidziane tam ważki.
12 V 2016
Nowe spostrzeżenia Mariusza Gwardjana na „starych” stanowiskach w Kielcach — w kamieniołomie Kadzielnia przybyło 5 gatunków, w piaskowni Wietrznia zarejestrowano również 5 nowych gatunków, w kamieniołomie w rezerwacie Biesak–Białogon stan odonatofauny wzrósł o 8 gatunków, a w dolinie rzeki Bobrzy w Pietraszkach tylko o jeden gatunek.
5 V 2016
Kolejnych 7 nowych zdjęć tym razem wylinki żagnicy zielonej Aeshna viridis z Trestna koło Wrocławia. Zdjęcia wylinki wykonał Piotr Zabłocki.
28 IV 2016
Dziś zobaczymy 7 nowych zdjęć wylinki miedziopiersi północnej Somatochlora arctica i dwa zdjęcia stanowiska w rezerwacie Torfowisko pod Zieleńcem w Kotlinie Kłodzkiej. Wylinkę znalazł tam w 2009 roku Bogusław Daraż i podarował ją Andrzejowi Kucharskiemu, który ją dla nas sfotografował.
21 IV 2016
Ostatnie ze stanowisk badanych w 2015 roku na Górnym Śląsku — Dolina Lipinki w Świętochłowicach — Katarzyna i Krzysztof Przondziono przygotowali bogaty materiał zdjęciowy, a zaobserwowali 11 gatunków ważek.
14 IV 2016
Kolejne trzy zdjęcia wylinki zrobione przez Andrzeja Kucharskiego i Michała Wolnego pojawiły się na stronie Libellula fulva. Pora więc na porównanie głównych cech larw i wylinek na stronie Libellula.
7 IV 2016
W tym roku pierwsze ze stanowisk w KielcachRezerwat skalny Ślichowice, gdzie Mariusz Gwardjan w latach 2013–2015 obserwował 10 gatunków ważek — może niewiele, ale zbiornik w tym kamieniołomie ma niestabilny poziom wody, a ponadto jest bardzo ubogi w roślinność wodną.
31 III 2016
Cztery nowe zdjęcia wylinki zrobione przez Andrzeja Kucharskiego pojawiły się na stronie Libellula quadrimaculata.
24 III 2016
Mija właśnie sześć lat istnienia strony — z tej okazji wszystkie mapki rozprzestrzenienia gatunków zostały wymienione na nowe.
Dziś obejrzyjmy stanowisko Stawy Głęboki i Żabiok w Murckach na obszarze Katowic, na którym Krzysztof Przondziono zarejestrował 11 gatunków ważek.
17 III 2016
Na stronie Cordulegaster bidentata mamy zmianę — jest to 9 zdjęć wylinki autorstwa Andrzeja Kucharskiego.
A na stronie Cordulegaster boltoni dodałam trzy bardzo ciekawe punkty obserwacyjne na północno-wschodnim skraju Polski na podstawie artykułu, do którego podany jest link.
10 III 2016
Na stronie Cordulegaster boltoni nastąpiła kolejna aktualizacja, jest to 7 zdjęć wylinki zrobionych przez Piotra Zabłockiego.
Jednocześnie pojawia się pierwsza nowa mapka. Powodem tej ostatniej zmiany jest fakt, że na mapki nanoszona jest coraz większa ilość punktów, z których pochodzą zdjęcia, co wymaga coraz większej dokładności ich lokalizowania, a na starych szkicach nie było to łatwe. Nowe mapki będą się pojawiały stopniowo, niezależnie od stałych dat aktualizacji stron.
3 III 2016
Stanowisko Osadniki KWK Murcki–Staszic w Tychach, na którym Krzysztof Przondziono zaobserwował 13 gatunków ważek.
Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego zaprasza do udziału w: XIII Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym „Białe plamy na mapie ważek Polski — Worek Turoszowski”,
Działoszyn–Bogatynia, 23–26 VI 2016.
Tu możemy pobrać Komunikat nr 1.
24 II 2016
Na stronie Libellula depressa przybyło 5 zdjęć wylinki zrobionych przez Andrzeja Kucharskiego.
18 II 2016
Kolejne nowe stanowisko w konurbacji Górnego Śląska — o dźwięcznej nazwie Staw Kokotek — w Rudzie Śląskiej, na którym Krzysztof Przondziono zarejestrował 10 gatunków ważek.
11 II 2016
Na stronie Orthetrum cancellatum przybyły 4 zdjęcia wylinki zrobione przez Andrzeja Kucharskiego.
4 II 2016
Na trzech dalszych, opisanych w poprzednich latach stanowiskach w Radomiu — Marek Miłkowski zaobserwował w ubiegłym sezonie kolejne gatunki ważek, na stanowisku dolina rzeki Mlecznej w północnej części miasta napotkał 3 nowe gatunki, w parku Stary Ogród również trzy, a na użytku ekologicznym Bagno tylko 1 nowy gatunek.
28 I 2016
Andrzej Kucharski zaczął fotografować swoją kolekcję wylinek, dziś możemy obejrzeć 3 zdjęcia na stronie Cordulia aenea i 2 zdjęcia na stronie Somatochlora metallica.
21 I 2016
Na opisanych w poprzednich latach stanowiskach w Radomiu — Marek Miłkowski zaobserwował kolejne gatunki ważek, i tak na stanowisku stawy kolmatacyjne przy zbiorniku rekreacyjnym Borki dostrzegł 5 nowych gatunków, zaś w dolinie Kosówki dwie dotąd tam nierejestrowane ważki.
14 I 2016
Dziś kolejny — 11(2) — numer naszego czasopisma wraz z pdf-ami zawartych w nim artykułów.
Jest to ostatni numer wydany pod redakcją Pawła Buczyńskiego, o czym zawiadamia nas w liście na wstępie tego zeszytu. Od następnego numeru Odonatrix będzie wychodziła jako rocznik, wyłącznie w formie internetowej, a redaktorem naczelnym będzie Grzegorz Tończyk.
Pawłowi Buczyńskiemu i jego Zespołowi bardzo dziękujemy za ogrom pracy i serca włożonego podczas jedenastu lat w istnienie pisma, które dla wielu z nas jest ważnym źródłem informacji, a Grzegorzowi Tończykowi życzymy wielu nowych pomysłów i przyjemności w pracy redakcyjnej.
7 I 2016
Rok rozpoczynamy opisem stanowiska w Tychach — jest to przedzielone groblami na trzy zbiorniki zapadlisko w Czułowie. Sprawozdanie z obserwacji ważek przygotował Krzysztof Przondziono.
Nowy „firmowy” kalendarz dla wszystkich Czytelników.
Tym razem cały kalendarz poświęcony jest szablakom Sympetrum.
Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu wykonali: Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Krzysztof Pakuła, Krzysztof Przondziono, Jarosław Wenta, Przemysław Żurawlew i ja.
Tu można pobrać go w formie pliku pdf — klikając w zdjęcie lub link obok.
 
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE !!!

Dr Alicja Miszta z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice
koordynuje z ramienia Sekcji Odonatologicznej PTE monitoring ważek południowych
.

Ważki te mogą w okresie upałów pojawiać się liczniej niż zwykle. W załączeniu pliki pdf pomocne w ich rozpoznawaniu: żagnica południowa Aeshna affinis, husarz wędrowny Anax ephippiger, szafranka czerwona Crocothemis erythraea, lecicha południowa Orthetrum brunneum, lecicha mała Orthetrum coerulescens, szablak południowy Sympetrum fonscolombii i szablak wędrowny Sympetrum meridionale.
Wyniki obserwacji prosimy przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl w formie opisanej tutaj.
 
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku
 
Sprawozdania z Ogólnopolskich Sympozjów Odonatologicznych